POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej współprowadzone przez Ministerstwo Kultury

Dziedzictwo kulturowe, duchowe, intelektualne wielu pokoleń przemyślan, ludzi żyjących na styku kultur, pograniczu narodów, jest czymś tak wyjątkowym, że musi być otoczone opieką.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej ma ponad 100-letnią tradycję. Podpisanie umowy o współprowadzeniu MZP przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wyrazem docenienia pracy Muzeum oraz furtką do lepszego rozwoju i popularyzacji kultury i tradycji regionu.

W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości wydarzenie to ma szczególny wymiar. W historii miasta, w jego dumnej i wzruszającej przeszłości, możemy znaleźć wiele heroicznych zrywów, zbrojnych wystąpień, politycznych deklaracji i pełnych poświęcenia czynów, które prowadziły do odzyskiwania i utrzymywania niepodległości. Nie ma wątpliwości, że piękną przeszłość pełną postaw kształtujących miasto należy chronić od zapomnienia.

— Dla Podkarpacia, Polski, Europy Środkowej i Wschodniej jest to wydarzenie bardzo ważne. Rząd Rzeczypospolitej przy wsparciu parlamentu wzmacniają i zasilają wyjątkowe miejsca. Podkreślają, jak wielkie zasługi miała ziemia przemyska dla dziedzictwa naszej Ojczyzny i cywilizacji europejskiej — powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który o wsparcie dla muzeum zabiegał od wielu lat.

– Dziś w 100-lecie odzyskania niepodległości muzeum, które powstało z patriotycznego zapału i ofiarności mieszkańców zyskuje państwowy mecenat. Jest dla mnie wielką osobistą satysfakcją, że za tą decyzją stoją osoby, które w latach 80. walczyły o wolną kulturę, wolność słowa i o prawdziwą  wolność Polski – powiedział dyrektor Muzeum Jan Jarosz.

W wydarzeniu brał również udział minister KiDN Piotr Gliński, marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl i prezydent miasta Przemyśla Robert Choma.

fot. Marek Mikrut

SG204191 SG204217 SG204245 SG204298 SG204324

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści