POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Roczne sprawozdanie z działalności Biura Interwencji i Porad Prawnych posła Marka Kuchcińskiego w Przemyślu

Od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r. w Biurze odbyły się  584 spotkania.

Porady udzielane były w dziedzinach:

  1. prawa administracyjnego;
  2. ogólnego zakresu prawa cywilnego;
  3. prawa karnego i wykroczeniowego;
  4. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
  5. prawa rodzinnego;

Najwięcej porad w 2017 r. dotyczyło spraw z zakresu prawa cywilnego, których było 284. Najmniejszy odsetek problemów, z którymi zgłaszały się strony, dotyczył tematyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych –  53, oraz spraw karnych – 62.

Najczęstszą tematyką poruszaną w sprawach cywilnych były szeroko rozumiane sprawy spadkowe. Dotyczyły one kwestii nabycia spadku, jego działu czy też prawa do zachowku. Strony często zgłaszały się również w sprawach przedawnienia roszczeń oraz możliwości uchylenia się od skutków prawnych zawartych przez nich umów. Dużą uwagę poświęcono również tematyce upadłości konsumenckiej.

W sprawach karnych zgłaszały się strony występujące zarówno po stronie pokrzywdzonych, jak i podejrzanych/oskarżonych. Poruszane kwestie dotyczyły w szczególności zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw, np. oszustwa, przekroczenia uprawnień czy realizacji prawa do obrony. Osobom poszukującym możliwości reprezentacji Biuro przygotowywało wnioski o ustanowienie obrońcy z urzędu celem ustanowienia profesjonalisty.

Sprawy rodzinne skupiały się głównie na problemach alimentów, zarówno możliwości ich uzyskania, jak i uchylenia się od obowiązku ich uiszczania. Pojawiały się również kwestie postępowania rozwodowego, czy też kontaktów z małoletnimi dziećmi.

Jeśli chodzi o tematykę prawa administracyjnego, z uwagi na jego rozłożystość nie da się wyodrębnić grupy przeważających spraw poruszanych w Biurze Interwencji i Porad Prawnych. Dotyczyły one m.in. spraw z zakresu opieki społecznej, w tym świadczenia wychowawczego „500 +”, czy prawa budowlanego związanego z uzyskaniem warunków zabudowy. Poruszano również kwestie szeroko rozumianych podatków.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych było tematem spotkań dotyczących szeroko rozumianych rent, czy to z tytułu niezdolności do pracy, czy renty rodzinnej. W związku ze zmianą przepisów emerytalnych pojawiały się również sprawy z zakresu uzyskania prawa do emerytury oraz jej wysokości.

 

PORADY 2017

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści