POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Przedwczesne wybory parlamentarne w Mołdawii: rosną obawy ekspertów

11 lipca br. odbędą się przedwczesne wybory parlamentarne w Mołdawii. W tym kontekście międzynarodowi obserwatorzy zwracają uwagę na szereg niepokojących elementów mogących negatywnie wpłynąć na właściwy ich przebieg.

Mołdawska organizacja EPDE Promo-LEX Association wzywa odpowiedzialne władze – Centralną Komisję Wyborczą, rząd Republiki Mołdawii oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej – do pilnego określenia rozwiązań w celu zapewnienia właściwego przeprowadzenia wyborów zarówno w kraju, jak i za granicą.

Spośród niepokojących zjawisk zanotowanych przez obserwatorów EPDE Promo-LEX Association znajdują się m.in.:

  • Nadużycie zasobów administracyjnych podczas kampanii wyborczej: Od początku kampanii wyborczej wykryto ponad 163 przypadki nadużyć zasobów administracyjnych przez konkurentów wyborczych. Sprawy dotyczyły głównie udziału pracowników publicznych w działania kampanijne w godzinach pracy.
  • Używanie mowy nienawiści i podżegania do dyskryminacji: Zarówno podczas kampanii zbierania podpisów, jak i kampanii wyborczej, co najmniej 59 przypadków użycia mowy nienawiści i podżegania do dyskryminacji zostało zanotowanych. Dotyczyły one głównie rywali politycznych.
  • Niezgłaszanie przez kandydatów do wyborów swoich rzeczywistych wydatków: Według szacunków Promo-LEX, do 4 czerwca 2021 r. kandydaci do wyborów pominęli w pełni pokrycie wydatki na kampanię w wysokości ponad 1,9 mln lei (400 tysięcy PLN).
  • Stronniczość mediów: Głównym narzędziem propagandowym pozostaje telewizja.Protagonistami materiałów publicystycznych w mediach telewizyjnych byli głównie sami kandydaci, z dużą rozbieżnością między członkami prorosyjskiego Wyborczego Bloku Komunistów i Socjalistów i ich konkurentami.
  • Brak przejrzystości w tworzeniu lokali wyborczych za granicą i w regionie naddniestrzańskim: Organizowane są lokale wyborcze dla wyborców zamieszkałych w Naddniestrzu przez Centralną Komisję Wyborczą. Jednak temu procesowi brakowało przejrzystości przede wszystkim w stosowaniu kryteriów prawnych przewidzianych przez Kodeks Wyborczy.

Wyżej wymieniane przykłady pokazują jak trudne może okazać się doprowadzenie 11 lipca do transparentnych i uczciwych wyborów parlamentarnych w Republice Mołdawii. Obserwatorzy z EPDE Promo-LEX Association rekomendują rządowi mołdawskiemu, aby pilnie przyczynił się do zwiększenia przejrzystości w procesie wyborczym, w szczególności w kwestiach dotyczących finansowania kampanii.

Według ostatnich sondaży najwyższym poparciem cieszą się proeuropejska partia Prezydent Mołdawii Maii Sandu (38,5%) oraz prorosyjski Wyborczy Blok Komunistów i Socjalistów (36,7%) premiera Aureliu Chicu.

SM

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści