POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Wspólna deklaracja Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Seimasu Republiki Litewskiej w 275. rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki

4 lutego mija 275. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki. Komisje Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Seimasu Republiki Litewskiej przyjęły wspólnie uchwałę upamiętniającą tę wybitną postać.

STANOWISKO

Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 4 lutego 2021 r.

Wspólna deklaracja
Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Seimasu Republiki Litewskiej w 275. rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki

My, parlamentarzyści Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej przywołujemy wspólnie pamięć o Tadeuszu Kościuszce w 275. rocznicę jego urodzin.

Tadeusz Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 roku na Polesiu, w historycznym Wielkim Księstwie Litewskim, obecnie w granicach państwa białoruskiego, którego niepodległość jest dla nas wyjątkowo ważna. Kościuszko był wybitnym synem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dzielnym obrońcą jej wolności i praw oraz bohaterem wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Były mu bliskie ideały wolności i braterstwa oraz sprawiedliwości społecznej, a także równości wobec prawa. Dawał temu wyraz wykupując niewolników w Ameryce oraz uwłaszczając chłopów w swoim majątku.

Tadeusz Kościuszko jest częścią wspólnej spuścizny wszystkich narodów historycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i demokratycznych tradycji Stanów Zjednoczonych, naszych wspólnych ideałów wolności i niepodległości oraz niezbywalnych praw naszych obywateli do godnego i wolnego życia.

My, przedstawiciele naszych narodów, wybrani w sposób wolny
i demokratyczny, zwracamy się ze słowami solidarności do narodu białoruskiego, który domaga się demokratycznych przemian w kraju po kolejnych sfałszowanych wyborach 9 sierpnia, zorganizowanych przez nielegalny reżim Łukaszenki. Solidaryzujemy się z Białorusinami, którzy byli i są prześladowani za upominanie się o prawo do podstawowych wolności obywatelskich, w tym przede wszystkim do wolnych i uczciwych wyborów, najszybciej jak to możliwe w tym roku. Szczególne słowa kierujemy do wszystkich, którzy za swoją odważną postawę zostali wtrąceni do więzień i są aresztowani lub zatrzymani. Wspieramy także ich rodziny i najbliższych. Pamiętamy o zamordowanych w walce o godne życie.

Wspominamy Tadeusza Kościuszkę, który symbolizuje ideę jednoczenia narodów wokół ważnych spraw takich jak wolność i niepodległość oraz szacunek dla narodowej tożsamości. Wspominamy go, gdyż czujemy się spadkobiercami jego dziedzictwa i wiemy, że jest niezwykle ważny dla wielu Białorusinów.

Uznajemy za słuszne wysiłki naszych rządów ukierunkowane na niesienie pomocy prześladowanym Białorusiom, którzy zmuszeni zostali porzucić swą własną ojczyznę oraz zachęcamy do poszukiwania nowych i coraz bardziej skutecznych form wsparcia narodu białoruskiego w jego zmaganiach  o demokratyczny kształt własnego państwa, którego wolność i niepodległość uważamy za fundamentalnie ważne nie tylko dla naszej regionalnej stabilności  i rozwoju, ale również dla bezpieczeństwa Europy i świata transatlantyckiego.

Dzień ten niech zawsze przypomina nam o naszej wspólnej przeszłości, która zobowiązuje do wzajemnej solidarności, do wspierania dążeń do niepodległości państw i wolności narodów oraz poszanowania praw człowieka i obywatela.

Jesteśmy i pozostaniemy solidarni z Białorusią.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści