DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Spoločné vyhlásenie Výboru pre zahraničné veci Sejmu Poľskej republiky a Sejmu Litovskej republiky k 275. výročiu narodenia Tadeusza Kościuszka

4. februára si pripomíname 275. výročie narodenia Tadeusza Kościuszka. Výbory pre zahraničné veci Sejmu Poľskej republiky a Sejmu Litovskej republiky spoločne prijali rezolúciu, ktorou si pripomenuli túto významnú osobnosť.

POZÍCIA

Výbor pre zahraničné veci Sejmu Poľskej republiky

od 4. februára 2021.

Spoločné vyhlásenie
Výboru pre zahraničné veci Sejmu Poľskej republiky a Sejmu Litovskej republiky pri príležitosti 275. výročia narodenia Tadeusza Kościuszka

My, poslanci Poľskej republiky a Litovskej republiky, si spoločne pripomíname pamiatku Tadeusza Kościuszka pri príležitosti 275. výročia jeho narodenia.

Tadeusz Kościuszko sa narodil 4. februára 1746 v Polesí, v historickom Litovskom veľkokniežatstve, dnes v hraniciach Bieloruska, ktorého nezávislosť je pre nás mimoriadne dôležitá. Kościuszko bol vynikajúcim synom Poľsko-litovskej republiky, statočným obrancom jej slobody a práv a hrdinom americkej vojny za nezávislosť. Boli mu blízke ideály slobody, bratstva a sociálnej spravodlivosti, ako aj rovnosti pred zákonom. Tieto ideály vyjadril tým, že v Amerike vykúpil otrokov a na svojom panstve oslobodil roľníkov.

Tadeusz Kosciuszko je súčasťou spoločného dedičstva všetkých národov historickej Poľsko-litovskej republiky a demokratických tradícií Spojených štátov, našich spoločných ideálov slobody a nezávislosti a neodňateľných práv našich občanov na dôstojný a slobodný život.

My, zástupcovia našich národov, slobodne zvolení
a demokratické, obraciame sa so slovami solidarity na obyvateľov Bieloruska, ktorí požadujú demokratické zmeny v krajine po opakovaných podvodných voľbách, ktoré 9. augusta zorganizoval nelegitímny Lukašenkov režim. Sme solidárni s bieloruským ľudom, ktorý bol a je prenasledovaný za to, že trvá na svojom práve na základné občianske slobody vrátane predovšetkým slobodných a spravodlivých volieb, ktoré sa uskutočnia čo najskôr v tomto roku. Osobitné slová adresujeme všetkým, ktorí sa dostali do väzenia a sú zatknutí alebo zadržaní za svoj odvážny postoj. Podporujeme aj ich rodiny a blízkych. Spomíname na tých, ktorí boli zavraždení v boji za dôstojný život.

Spomíname na Tadeusza Kościuszka, ktorý symbolizuje myšlienku zjednocovania národov v dôležitých otázkach, ako je sloboda a nezávislosť a rešpektovanie národnej identity. Spomíname na neho, pretože sa cítime dedičmi jeho odkazu a vieme, že je pre mnohých Bielorusov nesmierne dôležitý.

Oceňujeme úsilie našich vlád pomôcť prenasledovaným Bielorusom, ktorí boli nútení opustiť svoju vlasť, a podporujeme hľadanie nových a čoraz účinnejších foriem podpory bieloruského ľudu v jeho boji za demokratickú podobu vlastného štátu, ktorého slobodu a nezávislosť považujeme za zásadne dôležité nielen pre stabilitu a rozvoj nášho regiónu, ale aj pre bezpečnosť Európy a transatlantického sveta.

Nech nám tento deň vždy pripomína našu spoločnú minulosť, ktorá nás zaväzuje k vzájomnej solidarite, k podpore úsilia o nezávislosť štátov a slobodu národov a k rešpektovaniu ľudských a občianskych práv.

Sme a budeme solidárni s Bieloruskom.

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah