POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Wizyta marszałka Kuchcińskiego na Słowacji

W dniach 30-31 maja tego roku wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński przebywał z wizytą na Słowacji. W miejscowości Martin (środkowa Słowacja) uczestniczył on w rozpoczynających się obchodach jubileuszu 150-lecia „Macierzy Slowackiej”, organizacji (analogicznej do polskiego „Ossolineum”) dbającej o słowacką kulturę, tradycję, język i tożsamość narodową.

W trakcie uroczystości Marek Kuchciński został odznaczony przez władze tej organizacji „Medalem Cyryla i Metodego”, odlanym z okazji jubileuszu „Macierzy Słowackiej”.

W miejscowości Czadca (północna Słowacja), marszałek Kuchciński spotkał się m.in. z wiceprzewodniczącym słowackiego parlamentu – P. Hruszowskim oraz z wicepremierem, ministrem transportu i rozwoju regionalnego – Pawłem Figelem. W nieoficjalnych rozmowach omówiono m.in. różne formy współpracy pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Chrześcijańską Demokracją, którą ci politycy reprezentują w parlamencie i koalicyjnym rządzie Słowacji.

Współpraca ma dotyczyć m.in. ochrony wartości chrześcijańskich dotyczących godności i niezbywalnych praw osoby ludzkiej w odniesieniu do życia publicznego w całej Europie, a w szczególności w Polsce i na Słowacji. Przedyskutowano także kwestię rozwoju Karpat i udziału polityków słowackich w popieraniu tej idei na forum Unii Europejskiej.

Warto tu dodać, że na odbywające się 24 maja tego roku w stolicy Słowacji, Bratysławie, spotkanie przedstawicieli państw – sygnatariuszy „Konwencji Karpackiej” (Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat), marszałek Marek Kuchciński przesłał oficjalny list, który został odczytany przez polskiego wiceministra ochrony środowiska, Janusza Zaleskiego.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści