POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Sejm RP podjął uchwałę w sprawie inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława Felczaka

 UCHWAŁA

 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 w sprawie inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława Felczaka

Wspólnota losów, dziedzictwo wartości i polsko-węgierskie więzy historyczne, które rozwijały się na przestrzeni wieków, okazały się trwałe, inspirujące również w XX wieku – w czasach wojny, okupacji i zniewolenia. Z wielką satysfakcją stwierdzamy, że braterstwo polsko-węgierskie, które sprostało wszystkim dramatycznym wyzwaniom w przeszłości, okazało się trwałe również w chwilach wolności, zwycięstwa i budowania nowej Europy. Oba narody – polski i węgierski – które w zasadniczym stopniu przyczyniły się do wielkiego przełomu politycznego w Europie, kontynuują i rozwijają swoją współpracę w warunkach bezpieczeństwa, członkostwa w Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, występując z wieloma inicjatywami dwustronnymi i wielostronnymi, zwłaszcza w wymiarze regionalnym.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Zgromadzenie Narodowe Węgier wyrażają przekonanie, że utrwalenie i rozwój wyjątkowych relacji polsko-węgierskich powinno zostać wsparte formą instytucjonalną, dlatego też występują z inicjatywą powołania do życia Fundacji Polsko-Węgierskiej. Sejm RP i Zgromadzenie Narodowe Węgier są przekonane, że patronem Fundacji powinna zostać postać symboliczna, a zarazem związana z dziejami obu państw. Jest to Profesor Wacław Felczak, którego pełne poświęcenia i bohaterskie życie przypada na tragiczny dla obu narodów czas II wojny światowej i powojennego zniewolenia. Jest to bohaterski kurier rządu RP na uchodźstwie w latach wojny, a podczas powojennego zniewolenia Polski więzień skazany na dożywotnie więzienie, uwolniony w wyniku następstw zrywu 1956 roku. Prowadzone przez niego w latach 80. na Węgrzech seminaria odegrały istotną rolę w formowaniu węgierskiej opozycji demokratycznej, w tym partii Fidesz w 1988 roku.

Zadaniem Fundacji będzie szeroko rozumiane pogłębianie polsko-węgierskiej przyjaźni i współpracy. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyrażania nadzieję, że  Fundacja będzie realizować swoje zadania  między innymi poprzez:

 przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia tradycji polsko-węgierskiej;

  1. wzmocnienie współpracy i nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami młodego pokolenia, w szczególności w dziedzinie kultury i sportu;
  2. wspieranie inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych mających na celu wzajemne poznanie języka i kultury, historii i polityki drugiego państwa;
  3. wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych w celu wzmacniania konkurencyjności obu państw.

Sejm RP zwraca się do Rządu RP z apelem o wsparcie tej inicjatywy i administracyjno-finansowe decyzje sprzyjające powołaniu instytucji kultury Fundacji im Wacława Felczaka.

felczak_tabla1

Tablica pamiątkowa poświęcona prof. Wacławowi Felczakowi, umieszczona w college’u gdzie mieszkał, położonym vis a vis college’u, gdzie uczyli się Viktor Orban, László Kövér prezydent János Áder.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści