POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marek Kuchciński – życiorys

Marek KuchcińskiW latach 1980. organizował w Przemyślu środowisko Kultury Niezależnej.

Wydawał i współredagował kwartalnik „Strych Kulturalny” (poza cenzurą).

Współorganizator Dni Kultury Chrześcijańskiej (poza cenzurą) w Przemyślu oraz międzynarodowych wystaw plastycznych „Człowiek – Bóg – Świat” – 1983-89 r. (poza cenzurą).

W latach 80. działał też w niezależnym ruchu chłopskim – m.in. był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Aresztowany w 1985 r., za działalność opozycyjną.

Współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w województwie przemyskim (1989), członek Krajowego Komitetu Obywatelskiego „S” przy Lechu Wałęsie (1990-92). Członek Porozumienia Centrum (1990-1999).

Prezes Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego, wydawcy m.in. kwartalnika „Spojrzenia Przemyskie”.

Wiceprezes rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Wiceprzewodniczący, a następnie przewodniczący, Rady Programowej Radia Rzeszów.

Radny Rady Miejskiej w Przemyślu (1994-1999).

Wicewojewoda podkarpacki (1999-2001).

Od roku 2001 poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

W Sejmie IV kadencji, lata 2001-2005 – członek (do 24.04.04 i od 23.07.04) sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz (do 14.02.03) sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Od 14.02.03 członek sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 7.10.2004 wybrany na zastępcę przewodniczącego sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W Sejmie V kadencji, lata 2005-2007 – od 09.11.2005 roku przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, od 24.03.2006 roku członek sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

W Sejmie VI kadencji, trwającej od 2007 roku – od 15.11.2007 przewodniczący sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 4.08.2010 r. wybrany na wicemarszałka Sejmu RP.

W Sejmie VII kadencji, trwającej od 2011 roku – 8.11.2011 wybrany na wicemarszałka Sejmu RP. 

Wiceprzewodniczący Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy oraz wiceprzewodniczący Polsko – Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej, członek Polsko – Słowackiej Grupy Parlamentarnej.

W 2005 zostaje I wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, 19.07.2006 roku wybrany na przewodniczącego KP PiS. Od 2007 roku – ponownie I wiceprzewodniczący Klubu.

Należy do parlamentarnych zespołów merytorycznych: Karpackiego oraz ds. Ratowania Ratownictwa Górskiego i Wodnego.

W partii PiS: na Podkarpaciu – pełnomocnik wojewódzki (2001), wiceprezes (2002-2004), potem prezes Zarządu Regionalnego, obecnie – prezes Zarządu Okręgowego nr 22 Krosno i przewodniczący Rady Regionalnej (wojewódzkiej). W Polsce – członek Komitetu Politycznego, Zarządu Głównego oraz Rady Politycznej, wiceprezes partii. Zajmuje się m.in. sprawami wschodnimi.

Przez cały czas autor wielu koncepcji. Między innymi „Raportu o współpracy transgranicznej polsko-ukraińskiej w latach 1990-1998”. Współinicjator i współautor programu „Zielone Karpaty”, zakładającego szeroki rozwój Karpat, w tym także Karpat polskich. Inicjator powstania Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”. Orędownik wykorzystania położenia województwa podkarpackiego do zwiększenia jego rozwoju i pozycji w kraju, poprzez współpracę przygraniczną z Ukrainą i Słowacją. Współinicjator utworzenia specjalnego programu UE dla Karpat w latach 2014-2020.

Publikował w polskich i zagranicznych pismach. Wyróżniony m.in. nagrodą Polskiego Radia i Telewizji w Rzeszowie (1990 r.) i nagrodą wojewody przemyskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury (1998 r.). Otrzymał Laur „Nowin” w kategorii polityk roku 2003.

Urodzony 9.08.1955 roku, żonaty, troje dzieci.


{gallery}galerie/rodzina/pion{/gallery}

{besps}galerie/rodzina{/besps}

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści