POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Obchody 100. rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli

Pan insp. ZS Marek Matuła

Komendant

Komendy Głównej

Z.S. „Strzelec” JP

Pan insp. ZS Marek Strączek

Dowódca Płd.-Wsch. Okręgu

Z.S. „Strzelec” JP

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie dziękuję za zaproszenie na obchody 100. rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli. Nie mogąc wziąć udziału w uroczystościach, tą drogą chciałbym przekazać wyrazy wdzięczności za kultywowanie wolnościowej tradycji oraz upowszechnianie jej wśród młodszych pokoleń. Niepodległościowe dziedzictwo jest jednym z najważniejszych elementów narodowej tożsamości, spoiwem łączącym pokolenia. Tę łączność w rocznicowe dni odczuwamy silniej niż zazwyczaj.

Dziś, myśli kierujemy ku bohaterowi walk o wolność pułkownikowi Leopoldowi Lisie-Kuli. Nasze serca rozpiera duma, że ten niezwykły żołnierz był synem Podkarpackiej Ziemi. Wśród młodych jak i starszych żołnierzy budził duży szacunek. Mimo nastoletniego wieku odznaczał się niezłomnym hartem ducha i godną podziwu niezłomnością. Już za życia był wielką legendą, zaś po śmierci urósł do rangi symbolu patriotycznych wartości i żołnierskich cnót. W II Rzeczypospolitej wiele szkół wybierało go na patrona. Był to widomy znak pamięci, a także wyraz hołdu dla młodego pułkownika.

W obecnych czasach Leopold Lis-Kula jest również wzorem godnym naśladowania. Jego determinacja, pracowitość, a  także wierność ideałom, winny być drogowskazem dla młodzieży poszukującej życiowej drogi.

Dziękuję wszystkim, którzy upowszechniają niepodległościowe ideały i pielęgnują pamięć o bohaterach, którzy powiedli naszą Ojczyznę ku wolności i niezawisłości.

 

Z wyrazami szacunku

 

 

Marek Kuchciński

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści