POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Planowane posiedzenia komisji i podkomisji sejmowych – Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Planowane posiedzenia komisji i podkomisji sejmowych

15 września 2020 (wtorek), godz. 14:00Wspólne posiedzenie komisji: OBN i SZA

sala nr 211, bud. U

Posiedzenie będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość

 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (druk nr 573).
 • Uzasadniają:
 • – Minister Obrony Narodowej,
 • – Minister Spraw Zagranicznych.

15 września 2020 (wtorek), godz. 15:30

sala nr 211, bud. U

Nastąpiła zmiana porządku posiedzenia

Posiedzenie będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość

 • Wybór Przewodniczącego Komisji.
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r. (druk nr 460)
 • – uzasadnia Minister Spraw Zagranicznych.
 • Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2019 r. (druk nr 522) w zakresie działania Komisji

15 września 2020 (wtorek), godz. 16:30Wspólne posiedzenie komisji: ASW i SZA

sala nr 211, bud. U

Posiedzenie będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość

 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r. (druk nr 487)
 • – uzasadniają: Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

15 września 2020 (wtorek), godz. 17:30Wspólne posiedzenie komisji: KSP i SZA

sala nr 211, bud. U

Nastąpiła zmiana godziny posiedzenia

Posiedzenie będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość

 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r. (druk nr 520)
 • – uzasadniają: Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

16 września 2020 (środa), godz. 08:15Wspólne posiedzenie komisji: GMZ, PSR i SZA

sala nr 111, bud. U

Posiedzenie będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość

 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r. (druk nr 459).
 • Uzasadniają:
 • – Minister Spraw Zagranicznych,
 • – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści