ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Plán zasedání parlamentních výborů a podvýborů - Výbor pro zahraniční věci (FAC)

Plánovaná zasedání parlamentních výborů a podvýborů

15. září 2020 (úterý), 14:00 hodinSpolečná schůze výborů: NSA i SZA

místnost 211, budova. U

Zasedání bude probíhat s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku.

 • První čtení vládního návrhu zákona o ratifikaci Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou Spojených států amerických o posílené obranné spolupráci, podepsané ve Varšavě dne 15. srpna 2020. (Tisk č. 573).
 • Odůvodňují to:
 • - Ministr obrany,
 • - Ministr zahraničních věcí.

15. září 2020 (úterý), 15:30 hod.

místnost 211, budova. U

Program jednání byl změněn takto

Zasedání bude probíhat s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku.

 • Volba předsedy Komise.
 • První čtení vládního návrhu zákona o ratifikaci Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé, které se uskutečnilo v Bruselu dne 30. října 2016. (Tisk 460)
 • - odůvodňuje ministr zahraničních věcí.
 • Projednání a stanovisko pro Výbor pro státní kontrolu ke Zprávě o činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu v roce 2019. (tisk č. 522) v rámci činnosti Komise

15. září 2020 (úterý), 16:30 hod.Společná schůze výborů: ASW i SZA

místnost 211, budova. U

Zasedání bude probíhat s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku.

 • První čtení vládního návrhu zákona o ratifikaci Dohody mezi Polskou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o účasti občanů jednoho státu s bydlištěm na území druhého státu v některých volbách, podepsané ve Varšavě dne 29. května 2020. (487)
 • - ospravedlnit: Ministr zahraničních věcí a ministr vnitra a správy.

15. září 2020 (úterý), 17:30 hod.Společná schůze výborů: KSP i SZA

místnost 211, budova. U

Došlo ke změně času zasedání

Zasedání bude probíhat s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku.

 • První čtení vládního návrhu zákona o ratifikaci Úmluvy o ochraně podmořského kulturního dědictví, přijatého v Paříži dne 2. listopadu 2001. (tisk č. 520)
 • - ospravedlnit: Ministr zahraničních věcí a ministr kultury a národního dědictví.

16. září 2020 (středa), 08:15Společná schůze výborů: GMZ, PSR i SZA

místnost č. 111, budova U

Zasedání bude probíhat s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku.

 • První čtení vládního návrhu zákona o ratifikaci změn Úmluvy o práci na moři, přijaté v Ženevě dne 23. února 2006, schválených Mezinárodní konferencí práce v Ženevě dne 5. června 2018. (Tisk č. 459).
 • Odůvodňují to:
 • - Ministr zahraničních věcí,
 • - Ministr pro rodinu, práci a sociální politiku,
 • - Ministr pro námořní záležitosti a vnitrozemskou plavbu.
Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah