POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Debata nad przyszłością Białorusi jako części europejskiej rodziny – forum im. Kalinowskiego.

22 marca br. odbyło się drugie Forum im. Kalinowskiego – inicjatywa składająca się z najlepszych światowych liderów i ekspertów debatujących nad przyszłością Białorusi jako części europejskiej rodziny. Forum jest kluczową platformą dla dysydentów oraz przywódców politycznych międzynarodowej wspólnoty demokratycznej do wyrażania opinii, opracowywania strategii walki z rosyjską agresją w regionie oraz przywracania demokracji na Białorusi.

Wydarzenie, którego gospodarzem była Marszałek Seimasu Republiki Litewskiej Viktorija ČmilytėNielsen, zgromadziło znamienitych prelegentów celem uhonorowania bohatera Wincentego Konstantego Kalinowskiego – XIX-wiecznego pisarza i rewolucjonisty w okupowanej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, bohatera odrodzenia na Białorusi, a także odważnego kontynuowania jego misji w obecnym kontekście, w zgodzie z celami wyznaczonymi przez demokratycznego przywódcę Białorusi Swiatłanę Cichanouską. Należą do nich uruchomienie demokratycznego dialogu narodowego, zapewnienie bezpieczeństwa przekazania władzy oraz przeprowadzenie wolnych wyborów.

W tegorocznej debacie poświęconej refleksjom na temat wspierania wolności na Białorusi, prelegenci udzielili odpowiedzi na pytanie, które cele wolnościowe zostały zrealizowane i jakie wyzwania stoją obecnie przed wciąż formułującym się białoruskim społeczeństwem obywatelskim.

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP Marek Kuchciński podsumował osiągnięcia Białorusinów, zwracając uwagę na odwagę i dojrzałość polityczną opozycji oraz jej determinację w przeprowadzaniu procesów instytucjonalizacji jej działalności. Przewodniczący podkreślił wysiłek włożony dotychczas przez Polskę i kraje sąsiednie w udzielenie wsparcia na Białorusi: pomoc i schronienie dla tysięcy osób prześladowanych, mobilizacja Unii Europejskiej w postaci 24 mln euro dotacji oraz przyjęcie pakietu sankcji obejmujących blisko 100 osób i firm – te i wiele innych działań pokazują wprost nasze wsparcie w walce o wolną, demokratyczną Białoruś.

Rozbudzenie białoruskiego patriotyzmu, powołanie opozycyjnych Rady Koordynacyjnej oraz Narodowego Zarządu Antykryzysowego, a także przełamanie niemocy i strachu społeczeństwa przed bezwzględnym aparatem władzy są ważnymi osiągnięciami Białorusinów – podkreślił Przewodniczący Marek Kuchciński.

Powinniśmy wzmocnić presję na władze Białorusi, Polska i Litwa powinny zaś wspólnie zabiegać o to, aby zainteresowanie naszych partnerów w Unii Europejskiej Białorusią nie słabło. Ważne jest, aby w rozmowach z Moskwą jednoznacznie deklarować brak naszej akceptacji dla ingerencji Rosji w sprawy wewnętrzne Białorusi – dodał Przewodniczący Marek Kuchciński. Kontynuujmy również wsparcie dla demokratycznej opozycji. Pani Swiatłana Cichanouska oraz Pan Paweł Łatuszka stali się rozpoznawalnymi i poważanymi przez Zachód przedstawicielami Białorusi. Siła białoruskiej opozycji tkwi w jej jedności. Wspierajmy tę jedność i wzmacniajmy presję na władze państwowe. Przyświeca nam wspólny cel – ponowne wybory prezydenckie zgodne ze standardami międzynarodowymi i monitorowane przez OBWE – dodał Przewodniczący Kuchciński.

RK

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści