POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Kuchciński: Chcemy pokazać, że nasza część Europy jest siłą, z którą wszyscy powinni się liczyć

O łączących Karpaty inicjatywach infrastrukturalnych, jak Via Carpatia, połączeniach kolejowych, wielkim turystycznym potencjale Karpat, budowie kanału Odra-Dunaj, uatrakcyjnieniu regionu, nadawaniu tonu zmianom w Unii Europejskiej oraz miejscu Polski w UE rozmawiano podczas kolejnego forum z cyklu Europa Karpat.

– Europa Karpat jest naszą wspólną pracą. Widzimy wyraźnie, że od kilku lat w Europie Wschodniej, między Berlinem a Moskwą, tworzy się pustka polityczna, którą siłą rzeczy państwa naszej części Europy musiały wypełnić poprzez współpracę. Stąd aktywny i ambitny rozwój Grupy Wyszehradzkiej – mówił gospodarz forum marszałek Sejmu Marek Kuchciński.  – Międzymorze czy ABC to piękne idee – zaznaczył – konieczna jest współpraca pomiędzy państwami, społeczeństwami, narodami we wszystkich obszarach aktywności publicznej i prywatnej – od samorządów i organizacji pozarządowych zacząwszy, a na wielkich międzyparlamentarnych instytucjach skończywszy.

– Myśląc w kategoriach politycznych o Europie Karpat, myślimy o współpracy Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast w kategoriach społecznych myślimy o włączeniu się władz państwowych, rządów i parlamentów we współpracę między samorządami Chcemy pokazać, że nasza część Europy jest siłą, z którą wszyscy powinni się liczyć. Chcemy być równi z równymi i wolni z wolnymi. Należy przypominać o tym naszych zachodnim sąsiadom, gdyż Unia Europejska nie jest całą Europą. Opierając się na personalizmie chrześcijańskim, musimy myśleć o naszych przyjaciołach, współbraciach, o nacjach żyjących na Bałkanach, o sąsiadach ze Wschodu: Białorusinach, Ukraińcach, mieszkańcach Mołdawii, Kaukazu i europejskiej części Kazachstanu – przekonywał marszałek Sejmu.

Podczas udzielonego TVP3 wywiadu Marek Kuchciński mówił również o turystyce – jako obszarze, który łączy Karpaty. Jako przykład infrastruktury turystycznej podał Chopok, tatrzańską Łomnicę i obecnie odbudowywany Szczyrk. – Myślimy o tym, by tego typu inwestycjami objąć również Karpaty Wschodnie, czyli Bieszczady, ziemię przemyską, Czarnohorę i szukać wspólnych inicjatyw. Dziś odbył się międzynarodowy Puchar Karpat w Narciarstwie Alpejskim, by uatrakcyjnić region i pokazać, jak pięknym miejscem są Karpaty.

Obecna na konferencji premier Beata Szydło mówiła, że Karpaty są symbolem, że trzeba łączyć kultury, łączyć społeczeństwa, narody, państwa. Według premier jedną z płaszczyzn współpracy w obrębie krajów tego regionu są projekty infrastrukturalne, gospodarcze. Przypomniała także, że w 2006 r. Lech Kaczyński doprowadził do konferencji w Łańcucie, która zainicjowała ściślejszą współpracę w obrębie państw Grupy Wyszehradzkiej, państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Debatę „Na drodze odpowiedzialnego rozwoju: w poszukiwaniu nowych form jedności europejskiej, ciekawe inicjatywy karpackie; nowe drogi rozwoju poprowadził marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W panelu udział wzięli: Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwo Rozwoju, Richard Hörcsik, Przewodniczący Komisji ds. UE Zgromadzenia Narodowego Węgier, Poseł Izabela Kloc, Przewodnicząca Komisji ds. UE Sejmu RP, Robert Choma, Prezydent Miasta Przemyśla, Ján Hudacký, Prezes Zarządu RAIC Presov, b. deputowany Rady Narodowej Republiki Słowackiej, b. europoseł, Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Paneliści mówili o potrzebie stworzenia Strategii Karpackiej, ale o zasięgu makroregionalnym, unijnym, współpracy z krajami ABC, potrzebie utworzenia Instytutu Karpackiego, wymianie młodzieży, międzynarodowym programie dla studentów,  potrzebie mądrej gospodarki zieloną energią, współpracy między karpackimi klubami parlamentarnymi czy wielkiego karpackiego forum. Sprzeciwiono się wizji Unii jako supermocarstwa, podkreślając wielką wartość, jaką jest chrześcijańskie dziedzictwo Europy. Podkreślono także potrzebę duchowej i intelektualnej odnowy kontynentu. Według panelistów konieczne jest stworzenie silnej Europy, przyjaznego środowiska biznesowego, umacnianie bezpieczeństwa energetycznego. Nasze kraje powinny wspólnie zwalczać terroryzm, a także być konkurencyjne gospodarczo dla państw takich jak USA, Rosja czy Chiny.

Deklaracja przemyska: Deklaracja przemyska 29 I 2017

Konferencję Europa Karpat poprzedziły zawody Puchar Karpat w Narciarstwie Alpejskim oraz otwarcie wystawy o historii i tradycjach narciarstwa w Polsce: https://marekkuchcinski.pl/wydarzenia/marszalek-sejmu-otworzyl-wystawe-poswiecona-historii-tradycji-narciarstwa-polsce/.

Na przemyskim stoku zawodnikom towarzyszyli m.in. premier Beata Szydło, marszałek Sejmu Stanisław Karczewski, prezydent Przemyśla Robert Choma, parlamentarzyści i ministrowie. Wyniki zawodów: 20170129_pucharkarpat_wyniki

tekst: Marta Olejnik

foto: Paweł Kula

1-KU096847 1-KU096972 1-KU096977 1-KU097115 1-KU097346 1-KU097411 1-KU097445 1-KU0976041-KU096369 1-KU095203-001 1-KU095169 1-KU094737 1-KU095534-001

 

 

 

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści