POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

10 listopada – 12 grudnia 2015 r.

W Biurze Interwencji i Porad PiS w okresie 10 listopada – 12 grudnia udzielono porad około 60 osobom. Jednocześnie rozszerza się zakres udzielanych porad, ponieważ we wskazanym okresie pojawiły się po raz pierwszy sprawy karne, o charakterze poważnym, priorytetowym. Monitorujemy wynik tych spraw i możemy się pochwalić, iż w zdecydowanej większości porady były korzystne. Jedynie pojedynczym osobom nie udało się pomóc z uwagi na wykorzystanie środków prawnych lub brak środków służących do obrony swych praw albo ze względu na upływ terminu, w którym bezwzględnie należało zastosować odpowiednie środki prawne przewidziane przez odpowiednie ustawy.

O tym, jaK ważna jest instytucja porad prawnych w BP PiS, świadczy liczba osób zgłaszających się do nas osób oraz zakres spraw, w których interweniowano. Były to sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, a także prawa karnego, celnego i bankowego.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści