POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Dzień: 10 grudnia, 2015

Uprawnienia ustawowe

powoływanie Głównego Inspektora Pracy i zastępców, powoływanie wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli, powoływanie kierownika Krajowego Biura Wyborczego.  

Czytaj więcej »

Uprawnienia regulaminowe

zwoływanie posiedzeń Sejmu, przewodniczenie obradom Sejmu, czuwanie nad tokiem i terminowością prac Sejmu i jego organów, kierowanie pracami Prezydium Sejmu (tworzą je marszałek i wicemarszałkowie

Czytaj więcej »

Uprawnienia konstytucyjne

przewodniczenie obradom Sejmu, stanie na straży praw Sejmu, reprezentowanie Sejmu na zewnątrz, w razie konieczności zastępowanie Prezydenta RP, zarządzanie wyborów na urząd Prezydenta RP, przewodniczenie

Czytaj więcej »

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści