DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Deň: december 10, 2015

Štatutárne právomoci

vymenovanie hlavného inšpektora práce a jeho zástupcov, vymenovanie podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu, vymenovanie vedúceho Národného volebného úradu.  

Čítaj viac "

Regulačné právomoci

zvolávanie zasadnutí Sejmu, predsedanie zasadnutiam Sejmu, zabezpečenie priebehu a včasnosti práce Sejmu a jeho orgánov, riadenie práce predsedníctva Sejmu (tvoreného predsedom a podpredsedami Sejmu)

Čítaj viac "

Ústavné právomoci

predsedá zasadnutiam Sejmu, presadzuje práva Sejmu, zastupuje Sejm navonok, v prípade potreby zastupuje prezidenta Poľskej republiky, riadi voľby prezidenta Poľskej republiky, predsedá

Čítaj viac "

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah