POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Zielona filozofia, czysta energia, piękne krajobrazy, życie w zgodzie z naturą. Zapraszamy na konferencję

W tym roku Przemyskie Towarzystwo Kulturalne, reaktywowane po 25-letniej przerwie, organizuje cykl spotkań o dziedzictwie kulturowo-przyrodniczym Europy Karpat. Za nami konferencja w Cisowej poświęcona wybitnym ludziom, którzy swą twórczością i życiem tworzyli obrazy Karpat.  Kolejne, na Kalwarii Pacławskiej, poświecimy wybitnym ludziom Kościoła – świętym lub na drodze do świętości: Bp Józefowi Pelczarowi, męczennikom  Janosowi Esterhazy’emu i Jozafatowi Kocyłowskiemu, Abp Ignacemu Tokarczukowi, Wenantemu Katarzyńcowi… 

W sobotę w pobliżu Polańczyka (Myczkowce 72) wykłady poświęcimy zasobom naturalnym Karpat i temu, jak wykorzystują je ludzie, co Karpaty kryją pod ziemią. Porozmawiamy o przyrodolecznictwie i uzdrowiskach, o bioróżnorodności regionu.

Czy tak nie wyraża się  troska o środowisko naturalne? O piękno i zbawienie? I o przypomnienie, że w tym środowisku żyli ludzie wybitni, bo choć nie zajmujący się przyrodą, to dążący do doskonałości?

    ***

Piękno może być pocieszające, niepokojące, święte, świeckie; może być radosne, pociągające, inspirujące, mrożące krew w żyłach. Może wpływać na nas na nieograniczoną różnorodność sposobów. Jednak nigdy nie patrzy się na nie obojętnie.

Roger Scruton bada pojęcie piękna, pytając, co sprawia, że przedmiot – czy to w sztuce, w przyrodzie, czy w ludzkiej formie – jest piękny i badając, jak możemy porównywać różne osądy piękna, gdy wokół nas jest oczywiste, że nasze gusta różnią się tak bardzo.

Czy istnieje właściwy osąd na temat piękna? Czy słuszne jest stwierdzenie, że w klasycznej świątyni jest więcej piękna niż w biurowcu, bardziej w Rembrandcie niż w puszkach z zupą Andy’ego Warhola Campbella?

Szczere i prowokujące do myślenia i tak przystępne, jak i intelektualnie rygorystyczne, to wprowadzenie do filozofii piękna wyciąga wnioski, które niektórzy mogą uznać za kontrowersyjne, ale, jak pokazuje Scruton, pomagają nam znaleźć większe poczucie sensu w pięknych przedmiotach, które wypełniają nasze życie.

***

Prelegentami będą doświadczeni znawcy powyższej tematyki: prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek, dr hab. Leszek Jankowski, dr Dariusz Dyląg, dr inż. Bernadetta Bienia oraz mgr Natalia Tarkowska.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści