POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Zapytanie poselskie w sprawie zamiaru likwidacji Zakładu Gazowniczego w Jarosławiu

Poseł Marek Kuchciński wniósł do ministra skarbu państwa zapytanie poselskie w związku z planowaną likwidacją Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jarosławiu. Poniżej treść tego wystąpienia:

,,Zakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” Karpackiej Spółki Gazownictwo sp. z o.o. w Tarnowie i Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” protestują przeciwko planowanej likwidacji Zakładu Gazowniczego w Jarosławiu. Z likwidacją Oddziału Jarosławskiego i połączeniem go z jednostką w Rzeszowie związane są liczne problemy, m.in.: konieczność zmiany miejsca pracy oraz zamieszkania pracowników spółki.

W piśmie skierowanym przez Pana Ministra Mikołaja Budzanowskiego do Pani Marszałek Ewy Kopacz (sygn. Akt MSP/DPS/740/12 z dnia 22.08.2012 r.) przekazana została informacja, że Zarząd Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. przesłał do Ministerstwa Skarbu Państwa oświadczenie, w którym stwierdza, iż nie podejmował decyzji w sprawie likwidacji któregokolwiek z ośmiu Oddziałów Zakładów Gazowniczych należących do spółki.

Zwracam się zatem do Pana Ministra z pytaniem, jakie są plany dalszego funkcjonowania Zakładu Gazowniczego w Jarosławiu?”

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści