POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Zacieśnianie polsko-chorwackiej współpracy

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński spotkał się dziś z prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović, przebywającą z oficjalną wizytą w Polsce. Politycy rozmawiali m.in. o perspektywach dalszego zacieśniania dynamicznie rozwijających się relacji łączących obydwa kraje, jak również współpracy na forach Unii Europejskiej oraz NATO.

Rozmówcy podkreślili też istotne znaczenie i potencjał współpracy regionalnej państw leżących między Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Marszałek Sejmu podziękował prezydent Chorwacji za zorganizowanie spotkania przywódców państw „Międzymorza”, które odbyło się przy okazji ostatniej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Według marszałka Sejmu wszelkie działania wzmacniające podmiotowość tego regionu, np. poprzez pogłębianie współpracy w dziedzinie energetyki, transportu i telekomunikacji, są bardzo cenne. – Wielość w różnorodności stanowi ogromne bogactwo tego regionu – zaznaczył marszałek.

Tematem omawianym podczas dzisiejszego spotkania były również możliwości jak najlepszego wykorzystania potencjału polsko-chorwackiej współpracy gospodarczej. Marszałek Sejmu wyraził nadzieję, że członkostwo Chorwacji w Unii Europejskiej wpłynie na podniesienie poziomu wymiany handlowej oraz wzajemnych inwestycji między obydwoma krajami.

Marek Kuchciński i Kolinda Grabar-Kitarović poruszyli także kwestię zacieśnienia kontaktów między parlamentami Polski i Chorwacji, również w formule „V4 plus”. Rozmówcy podkreślali też znaczenie współpracy parlamentarnej na wszystkich szczeblach – zarówno przewodniczących Izb, jak i komisji oraz grup bilateralnych.

Prezydent Chorwacji zaznaczyła, jak ważne jest utrzymywanie stałego, bezpośredniego kontaktu polityków ze społeczeństwem. – Bezpośredni kontakt z ludźmi to coś nieocenionego, zwłaszcza dla ludzi władzy – pozwala zachować związek z rzeczywistością – powiedziała.

sejm.gov.pl

RZ 3461

RZ 3482

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści