POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Zachowujemy piękno, tradycję i kulturę. Ponad 180 mln na podkarpackie zabytki

Dzięki funduszom z Polskiego Ładu dofinansowanie dostały szkoły, kościoły, parki, zamki. Renowacje obejmą także drogi dojazdowe czy chodniki. Będziemy je odnawiać i pielęgnować, tworzyć nowe miejsca nauki i spotkań – dla nas i następnych pokoleń

✅ Gmina Bircza: 1 043 700,00 zł

▪️Prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowej kaplicy grobowej rodziny Pieściorowskich w Kuźminie

▪️Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynkach zespołu kościelnego w Birczy, obejmującego kościół pw. Św. Stanisława Kostki oraz plebanię

▪️Prace remontowo-konserwatorskie przy pokryciu dachu zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. św. Teodozego – obecnego kościoła rzymskokatolickiego w Malawie

✅ Gmina Dubiecko: 798 700,00 zł

▪️Wykonanie prac przy drewnie i polichromii dwóch konfesjonałów oraz wykonanie schodów z piaskowca przy głównym i bocznym wejściu zabytkowego kościoła w Bachórcu

▪️Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowej dzwonnicy kościoła w Bachórcu

▪️Wykonanie posadzki, schodów i podłóg w cerkwi św. Dymitra w Piątkowej

✅ Gmina Fredropol: 1 000 000 zł

▪️Wymiana stolarki okiennej oraz wymiana posadzki w kościele parafialnym pw. św. Tomasza w Rybotyczach

▪️Remont dzwonnicy na cmentarzu parafialnym w Kupiatyczach

▪️Wykonanie chodnika wraz z ogrodzeniem oraz pracami konserwatorskimi przy elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Kormanicach

▪️Wzmocnienie fundamentów i konstrukcji budynku kościoła filialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nowych Sadach, etap I

▪️Remont, konserwacja i renowacja budynku byłego gimnazjum z przeznaczeniem na cele turystyczno-edukacyjn, etap I

Krasiczyn: 450 000,00 zł

▪️Remont obiektu zabytkowego Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie

✅ Gmina Krzywca: 1 100 000 zł

▪️Prace konserwatorskie polichromii wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Krzywczy.

▪️Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia w Zespole Kościoła Parafialnego pw. Świętej Trójcy w Babicach

✅ Medyka: 980 000,00 zł

▪️Rewitalizacja obmurowania w zespole dworsko-pałacowym w Medyce

✅ Gmina Orły: 639 000,00 zł

▪️Prace budowlano-konserwatorskie przy dachu zabytkowego kościoła w Walawie, etap końcowy

▪️Przebudowa zabytkowego budynku dawnej plebanii w miejscowości Walawa, etap 1

✅ Gmina Przemyśl: 1 000 000 zł

▪️Rewitalizacja zabytkowego Parku Krajobrazowego w Zespole Dworskim Świeżawskich w Ostrowie

▪️Przebudowa drogi prowadzącej do Dworu w zabytkowym Parku Krajobrazowym w Zespole Dworskim Świeżawskich w Ostrowie

✅ Gmina Stubno: 965 300 zł

▪️Prace konserwatorskie polegające na rewitalizacji kopuł oraz konstrukcji sklepień, cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia NMP w Kalnikowie, gmina Stubno

✅ Gmina Żurawica: 1 115 468,68 zł

▪️Docieplenie budynku Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy

▪️Wzmocnienie nadproży wewnętrznych i zewnętrznych oraz renowacja tynków w pałacu w Maćkowicach

▪️Zagospodarowanie terenu parku przy zespole Dworskim i Folwarcznym w Żurawicy

✅ Powiat przemyski: 1 270 590,58 zł

▪️Konserwacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu

▪️Prace remontowo-renowacyjne na obiekcie cerkwi zlokalizowanej w Kopyśnie

✅ Przemyśl miasto: 1 649 340,00 zł

▪️Wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających Baszt, Murów i nawierzchni kamiennych chodnika Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu

▪️Remont elewacji od strony południowej budynku I LO przy ul. Słowackiego w Przemyślu

▪️Remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Św. Józefa 6 w Przemyślu

🌲 POWIAT BIESZCZADZKI

✅ Gmina Czarna: 1 245 580 zł

▪️Prace remontowo- konserwatorskie dzwonnicy w dawnym zespole cerkiewnym pw. św. Mikołaja w Polanie

▪️Prace konserwatorskie i restauratorskie dla ikonostasu w kościele pw. Św. Rodziny w Rabem

Prace remontowo-konserwatorskie przy kościele p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża w Czarnej Górnej

▪️Remont zabytkowej murowanej dzwonnicy dawnego kościoła rzymskokatolickiego w Polanie

Prace remontowo-konserwatorskie przy cerkwi pw. Św. Michała Archanioła w Bystrem

▪️Remont dawnego zespołu cerkiewnego Soboru Bogurodzicy w Lipiu

✅ Gmina Lutowiska: 757 040 zł

▪️Przebudowa i zabezpieczenie ruin cerkwi i dzwonnicy w Krywem

Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła pw. Świętego Biskupa i Męczennika w Lutowiskach

▪️Wymiana drewnianej podłogi oraz wykonanie odwodnienia zewnętrznego kościoła w Dwerniku

Konserwacja krzyża przydrożnego w Caryńskiem

▪️Konserwacja podmurówki nieistniejącego dworu Stroińskich dawnych właścicieli Sianek

▪️Prace konserwatorskie grobowca Stroińskich – dawnych właścicieli Sianek

✅ Powiat bieszczadzki: 1 293 600 zł

▪️Prace przy budynku kościoła Matki Bożej Bieszczadzkiej

▪️Prace zabezpieczające infrastrukturę zabytkową przy kościele parafialnym pw.

NMP Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych

▪️Wykonanie odwodnienia liniowego przy kościele parafialnym p.w.Swiętej Barbary

w Ropience.

▪️Remont dachu na kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w Brzegach Dolnych.

Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez

wymianę podłogi w Kościele Narodzenia NMP w Krościenku

▪️Remont posadzki kaplicy grobowej Jana i Amalii Wierzbickich w Ropience

POWIAT LESKI

✅ Gmina Baligród: 809 593,44 zł

▪️Renowacja budynku kaplicy pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowosiółkach

▪️Wykonanie robót remontowo-konserwatorskich zabytkowego kościoła parafialnego Niepokalanego Poczęcia N.P Marii w Baligrodzie

✅ Gmina Cisna: 479 000 zł

▪️Zahamowanie destrukcji oraz zabezpieczenie i utrwalenie substancji materialnej zabytkowej greckokatolickiej cerkwi pw. św. Paraskewii w Łopience

✅ Gmina Lesko: 365 025 zł

▪️Remont elewacji budynku i odwilgocenie fundamentowych ścian zewnętrznych kościoła parafialnego pw. Św. Anny w Hoczwi

▪️Remont zabytkowego drewnianego kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Średniej Wsi

✅ Gmina Olszanica: 686 000 zł

▪️Konserwacja i restauracja ołtarzy bocznych w Kościele Parafialnym p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Uherah Mineralnych

▪️Prace konserwatorskie w budynku zabytkowego Kościoła filialnego w miejscowości Stefkowa – Gmina Olszanica

Prace remontowo-konserwatorskie w budynku zabytkowego Kościoła filialnego w miejscowości Zwierzyń – Gmina Olszanica

✅ Gmina Solina: 1 050 823,62 zł

▪️Remont zabytkowych dzwonnic na terenie Gminy Solina

▪️Konserwacja i restauracja polichromii w zabytkowej cerkwi w Bereżnicy Wyżnej

▪️Prace konserwatorsko-rewitalizacyjne w obrębie zabytkowego zespołu cerkiewnego na terenie Bieszczad w m-ci Górzanka

✅ Powiat leski: 1 116 633,08 zł

▪️Budowa Karpackiego ogrodu sensorycznego wraz z architekturą towarzyszącą na terenie Parku Dworskiego w formule zaprojektuj i wybuduj

▪️Wykonanie prac konserwatorskich budynku przy ul. W. Pola 1 w Lesku

▪️Restauracja i konserwacja zabytkowej ambony w Kościele pw. Św. Anny w Hoczwi

▪️Prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromii ścian, stropów oraz chóru śpiewaczego w kościele p w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Średniej Wsi

POWIAT SANOCKI

✅ Besko: 980 000 zł

▪️Prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Besku

✅ Bukowsko: 1 000 000 zł

▪️Odtworzenie budynku cerkwi greckokatolickiej pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Nagórzanach

✅ Sanok: 1 217 579,55 zł

▪️Remont muru kamiennego wokół kościoła filialnego (byłej cerkwi) pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Trepczy

▪️Konserwacja techniczno-estetyczna fragmentu ikonostasu w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dobrej

▪️Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tyrawie Solnej

▪️Konserwacja i restauracja Ikonostasu w Kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kostarowcach

▪️Konserwacja i restauracja wybranych elementów wyposażenia wnętrza z kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Dudyńcach

▪️Prace remontowo-konserwatorskie przy dzwonnicy w Hłomczy – kontynuacja

▪️Prace remontowe w zakrystii oraz budowa ścieżki procesyjnej wokół kościoła pw. Św. Kosmy i Damiana w Wujskiem

✅ Tyrawa Wołoska

▪️Prace związane z poprawą stanu technicznego Cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rakowej

▪️Prace konserwatorskie przy polichromowanej i złoconej strukturze ikonostasu oraz prestołu w kościele pw. św. Paraskewii w Hołuczkowie

▪️Konserwacja techniczno-estetyczna polichromowanej balustrady parapetu chóru w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja Biskupa w Tyrawie Wołoskiej

▪️Prace konserwatorskie przy ikonostasie w nazwie oraz dekoracji malarskiej ścian przedsionka w kościele pw. Chrztu Pańskiego w Siemuszowej

▪️Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym i prospekcie organowym w kościele pw. świętego i NMP Królowej Polski w Rozpuciu

✅ Zagórz: 1 105 147,90 zł

▪️Roboty remontowe przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu

▪️Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu zabytkowego murowanego Kościoła pw. Matki Bożej Gromnicznej w Porażu

▪️Prace remontowo-konserwatorskie przy kościele rzymskokatolickim (dawna cerkiew p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Czaszynie)

✅ Powiat sanocki: 1 117 200,00 zł

▪️Wykonanie dekoracji rzeźbiarskiej na fasadzie głównej Zamku Królewskiego w Sanoku poprzez montaż odtworzonych kartuszy herbowych

▪️Wymiana elementów drewnianych wieży na dziedzińcu zamkowym

▪️Modernizacja systemu sygnalizacji przeciwwłamaniowej w zamku w Sanoku

▪️Restauracja tzw. Sali Kolebkowej w północnej części Zamku Królewskiego w Sanoku i zaadoptowanie jej do funkcji ekspozycyjnej

▪️Prace konserwatorskie i restauratorskie wokół cembrowiny renesansowej studni na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sanoku

▪️Prace odtworzeniowe i roboty budowlane przy zabytkowym budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści