POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

XXI Forum Ekonomiczne w Krynicy

Konferencja Europa Karpat – panele


7 września

/Nazwiska panelistów wpisane są w kolejności alfabetycznej/

 

16:00   Prezentacja Konwencji Karpackiej

Moderator: Marek Kuchciński, Wicemarszałek Sejmu, Polska

 • Harald Egerer, Szef, Tymczasowy Sekretariat Ramowej Konwencji Karpackiej, Austria
 • Martin Guillermo Ramírez, Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych AEBR, Hiszpania
 • József Nagy, Minister, Ministerstwo Środowiska, Słowacja /do potwierdzenia/
 • Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska
 • Prof. dr hab. Jan Szyszko, Poseł na Sejm RP, Polska
 • Janusz Zaleski, Podsekretarz Stanu i Główny Konserwator Przyrody, Ministerstwo Środowiska, Polska

8 września

(godzina do potwierdzenia) 

Uroczystość podpisania przez stronę polską Protokołów do Konwencji Karpackiej:

Protokoły zostaną przywiezione przez upoważnionego przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy (depozytariusza), podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej

 

11:00   Europa Karpat. Współpraca państw europejskich w kontekście nowego budżetu Unii Europejskiej 2014- 2020

Moderator: Bronisław Dutka, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Sejm, Polska

 

 • Barry Gardiner, Wiceprzewodniczący GLOBE International i poseł Izby Gmin, Wielka Brytania
 • Ján Hudacký, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Słowacja
 • Prof. Danuta Hübner, Przewodnicząca, Komisja Rozwoju Regionalnego, Parlament Europejski, Polska
 • Petru Luhan, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Rumunia
 • Marceli Niezgoda, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska
 • Bogusław Sonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Polska
 • Borys Tarasiuk, Przewodniczący, Komisja Integracji Europejskiej, Rada Najwyższa, Ukraina

 • Lubomir Zaoralek, Wiceprzewodniczący, Izba Poselska, Czechy

 

12:20   Dobre praktyki współpracy w Europie Karpat

Moderator: Władysław Ortyl, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej, Senat, Polska

 • Andrzej Krawczyk, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej, Polska
 • Jan Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Markijan Malskyj, Ambasador Ukrainy w Polsce, Ukraina
 • Josef Polačko, Prezes, Euroregion Karpacki Słowacja-Północ, Słowacja
 • Dr Bohdan Prots, Koordynator, Program Karpaty-Ukraina WWF, Ukraina
 • Prof. Igor Tsependa, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Uniwersytet Przykarpacki, Ukraina

Komentator: Krzysztof Szczerski, ekspert Parlamentu Europejskiego, były Wiceminister Spraw Zagranicznych, Polska

Osobna prezentacja w ramach panelu: Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem”: Redyk karpacki

 

  

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści