POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Spotkanie parlamentarne państw Europy Środkowo-Wschodniej

Wystąpienie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego na spotkaniu powitalnym z uczestnikami przed konferencją Solidarność i suwerenność:

Panie i Panowie Przewodniczący Parlamentów Narodowych

Panie Ministrze

Panie i Panowie Doradcy

Szanowni Państwo

 

 Dziękuję przewodniczącym parlamentów narodowych oraz ich delegacjom reprezentującym aż 11 państw za przyjazd do Warszawy na spotkanie parlamentarne Solidarność i suwerenność.

My, reprezentanci wielu narodów, a zarazem mieszkańcy szeroko rozumianej Europy Środkowo-Wschodniej, a więc i Południowej i Kaukazu mamy wyjątkową świadomość konsekwencji sytuacji, kiedy historia przyspiesza. Nasza część Europy znajduje się w takim miejscu geopolitycznym oraz w takiej przestrzeni kulturowej, gdzie wieją wichry ze Wschodu, i z Zachodu,  oddziałują wpływy z Południa i z Północy, – a wszystkie one rodzą liczne problemy, w tym przynajmniej dwa wyjątkowo ważne.

Po pierwsze, wielokrotnie gwałtowne zmiany na Zachodzie czy Wschodzie oznaczały negatywne zmiany dla szeroko rozumianej Europy Środkowo-Wschodniej. Konsekwencją było ograniczenie podmiotowości, utrata suwerenności czy niepodległości. Pamiętajmy, że obie wojny światowe wybuchły w tym i o ten region Europy, który stał się areną napięć i  konfrontacji także w okresie zimnej wojny.

Z tego powodu w tytule naszego spotkania parlamentarnego zostało zamieszczone pojęcie „suwerenność”.

Po drugie, w przeszłości współpraca między naszymi krajami bywała niejednokrotnie naprawdę trudna. Zmagania o suwerenność często odczytywaliśmy  jako nakaz  budowania wrogich sobie koalicji, albo poszukiwania poparcia mocarstw zewnętrznych. W obu przypadkach taka polityka prowadziła do wzajemnej wrogości, a nawet wojen, do powstawania stref wpływów, obszarów buforowych, tzw. bliskiej zagranicy.

Bezpieczna Europa Środkowo-Wschodnia może istnieć tylko w warunkach solidarności między państwami w całym regionie. Dlatego sięgnęliśmy do pojęcia „solidarność”. W mojej opinii solidarność krajów a) gwarantuje stabilizację regionu, b) pozwala budować współpracę, c) daje możliwość realizacji wspólnych interesów.

Polska mówi dziś mocnym głosem  w sprawach Europy oraz organizacji i funkcjonowania Unii Europejskiej. Legitymacją postawy władz Polski jest bardzo pozytywne nastawienie Polaków do Unii Europejskiej. My Polacy doskonale wiemy, jakie skutki negatywne przynosi brak dobrych reform. Dlatego tak aktywnie zabiegamy o reformę całej Unii Europejskiej. Z tego powodu zaprosiliśmy Państwa do Warszawy, aby tutaj, w gronie europejskich sąsiadów móc przedyskutować europejskie sprawy.

Europa potrzebuje Unii Europejskiej, tak jak Unia Europejska potrzebuje Europy. Unia Europejska potrzebuje też odnowy. Martwią nas liczne jej kryzysy, w tym bezradność wobec zagrożeń na flance wschodniej (wojna) i południowej (migracje) oraz wzrost niechęci do integracji (brexit).

Podstawą współpracy w Europie powinna być suwerenność i solidarność państw. Wspieramy model Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej, służebnej wobec państw członkowskich, otwartej na współpracę z  sąsiadami. W naszej opinii bowiem wszystkie państwa na naszym kontynencie są integralną częścią Europy.

Dzisiaj i jutro będziemy uważnie przysłuchiwać się opiniom przewodniczących parlamentów oraz zapoznawać się z poglądami doradców parlamentarnych w dwóch głównych tematach.

  • Optymalny model współpracy w szeroko pojętej Europie Środkowo-Wschodniej, czyli od wspólnych wartości do realizacji wspólnych interesów.
  • Kształtowanie polityki w Unii Europejskiej i wobec Unii Europejskiej na rzecz umacniania tożsamości i podmiotowości regionu oraz suwerenności państw.

Nasza debata nie powinna ograniczać się jedynie do refleksji intelektualnej, lecz stanowić wstęp do podjęcia działań na rzecz współpracy w naszym regionie. Polityka bowiem to nie tylko idee i koncepcje, ale przede wszystkim programy i decyzje.

Wznoszę więc toast uniwersalny: Wolni z Wolnymi, Równi z Równymi – za przyszłą współpracę w Europie Środkowo-Wschodniej

 

1-DSCF3006

1-DSCF3020

1-KU024399

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści