POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Wystąpienie Marka Kuchcińskiego podczas uroczystej Sesji Sejmiku połączonej z Jubileuszem 25-lecia Samorządu Województwa Podkarpackiego 27 maja 2024 r., Muzeum – Zamku w Łańcucie

Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, Parlamentarzyści oraz wszyscy zgromadzeni Goście!

Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy, ten bardzo doniosły jubileusz 25-lecia Samorządu Województwa Podkarpackiego. Sądzę, że te symbole, które tutaj zostały dzisiaj już przywołane, związane z terminami, rocznicami jakie nam towarzyszą w ostatnich i najbliższych dniach, są niezwykle ważne. 4 czerwca będziemy obchodzili 35.rocznicę pierwszych wyborów wolnych w Polsce; w pełni wolnych do Senatu, kontraktowych do Sejmu. To był moment, od którego zaczęły się zmiany ustrojowe w Polsce. Potem wybory – pierwsze samorządowe – właśnie dzisiaj mija 34.rocznica i wybory samorządu województwa podkarpackiego – samorządu województwa.

Sądzę, że to podziękowanie należy się wszystkim państwu, którzy do tej pory pełnili te funkcje: od marszałka Bogdana Rzońcy aż po marszałka Władysława Ortyla. Na jedną kwestię chciałbym zwrócić uwagę dziękując: na umiejętność działań na rzecz integracji całego terytorium województwa podkarpackiego, podzielonego na różne ziemie, utrzymujące tradycje częściowo z małopolską, częściowo z historycznymi ziemiami za granicą.

Podkarpacie wymagało rozsądnej, roztropnej i mądrej polityki władz województwa. Gratuluję panu marszałkowi, wysokiemu sejmikowi tych działań, które w ostatnich latach były podejmowane. Na trzy sprawy chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze w poprzednich kadencjach i obecnie charakteryzowała państwa przekonanie o potrzebie współpracy. Współpraca to jest słowo klucz w obecnej naszej rzeczywistości. Współpraca między władzami państwowymi, między samorządami każdego segmentu: gminy, powiatu, województwa i za to bardzo dziękuję i gratuluję! Bo ta współpraca dała efekty, dzięki którym dzisiaj możemy mówić, że już od wielu kadencji Podkarpacie jest wzorem dla innych samorządów terytorialnych szczebla wojewódzkiego w całym naszym kraju. Również ważną rzeczą jest realizacja rozwoju gospodarczego i polityki rozwoju w oparciu o zasadę rozwoju zrównoważonego. To jest niezwykle ważna konstytucyjna zasada, bowiem żeby pełnić te funkcje, i prowadzić taką politykę – rzeczywiście trzeba dużego doświadczenia i wielkiej roztropności. Patrząc na dokonania samorządu województwa ostatnich kilku kadencji chciałbym zwrócić państwu uwagę na jeszcze jedną cechę: na umiejętność przekraczania granic w rozwoju współpracy pomiędzy województwami w Polsce. Na poziomie Polski karpackiej, na poziomie Polski wschodniej, ale także współpracy z obszarami przygranicznymi, transgranicznymi na Ukrainie, na Słowacji i w całej Europie Środkowej. To daje efekty takie, że także w Unii Europejskiej w Komitecie Regionów jest dość duży lobbing na rzecz tego wielkiego instrumentu w polityce rozwoju międzynarodowego jakim jest oczekiwana przez nas, czy lobbowana przez nas strategia karpacka, jako jeden z ważniejszych instrumentów potrzebnych dla rozwoju Europy środkowej. Życzę Panu Marszałkowi, Panu Przewodniczącemu i Wysokiemu Sejmikowi, aby nadal pracował tak, żeby pogłębiał tę mądrość gospodarowania wspólną wolnością. Obecnie i w przyszłości. Życzę to każdej kolejnej kadencji. Dziękuję bardzo!

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści