POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Wszystkie odcinki szlaku Via Carpatia pomiędzy Lublinem a Rzeszowem w realizacji

21 grudnia 2018 r., w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, podpisano umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 od węzła Kamień do węzła Sokołów Małopolski Północ o długości 8 km. Oznacza to, że obecnie w realizacji znajdują się już wszystkie odcinki szlaku Via Carpatia pomiędzy Lublinem a Sokołowem Małopolskim o łącznej długości ponad 131 km.

– Dokonało się. Podpisujemy dzisiaj ostatnią umowę na realizację S19 na północ od Rzeszowa. Udowadniamy tym samym, że pracujemy dla Polski i Polaków. Pokazujemy, że Via Carpatia jest dla nas priorytetem, a dzięki determinacji wielu osób, dla których jest to przedsięwzięcie strategiczne, udaje nam się realizować ten jakże ważny szlak komunikacyjny – podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wykonawcą odcinka S19 zlokalizowanego na terenach gmin Sokołów Małopolski i Kamień jest firma Budimex SA. Wartość umowy opiewa na 286,4 mln zł brutto. Inwestycja ma zostać zrealizowana w przeciągu 34 miesięcy z uwzględnieniem przerw zimowych na etapie prac budowlanych. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie projektu, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowa drogi wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą , opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, a także węzły drogowe Kamień i Sokołów Małopolski Północ. Zbudowane zostaną też miejsca obsługi podróżnych Górno Wschód i Górno Zachód, a także drogi do obsługi ruchu lokalnego. Przewidziano również budowę 10 obiektów inżynierskich oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym urządzeń ochrony środowiska.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) wskazuje budowę tego połączenia jako główny priorytet inwestycyjny. Docelowo trasa Via Carpatia połączy kraje Bałtyckie z krajami rejonu Morza Czarnego i Morza Śródziemnego. Na Podkarpaciu będzie mieć długość 169 km, a cały jej przebieg ma zapewnione finansowanie.

S19 w realizacji

Aktualnie na terenie województwa podkarpackiego oddano do użytku około 30 km drogi ekspresowej S19 w pobliżu Rzeszowa. W realizacji znajduje się ponad 54 km tego szlaku od granicy województwa lubelskiego do Sokołowa Małopolskiego. Dla 5 odcinków trasy Via Carpatia od węzła Rzeszów Południe do granicy w Barwinku, o łącznej długości ponad 85 km, opracowywane są koncepcje programowe.

W realizacji znajduje się także 77 km drogi S19 na Lubelszczyźnie, od Lublina do granicy woj. podkarpackiego. Dla odcinka Kraśnik – granica woj. podkarpackiego o długości 35 km wykonawcy złożyli już wnioski o wydanie decyzji ZRID. Jeszcze w grudniu planowane jest złożenie wniosków o wydanie ZRID dla odcinka od Lublin – Kraśnik o długości 42 km.

tekst: Ministerstwo Infrastruktury

 

ViaCarpatiaPLBiH

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści