POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Wilanów: spotkanie Przewodniczących Parlamentów Grupy Wyszehradzkiej

Warszawski Szczyt Przewodniczących Parlamentów Grupy Wyszehradzkiej zainaugurowało spotkanie w Wilanowie. Wśród zaproszonych przez marszałków Sejmu i Senatu gości byli m.in. László Kövér,    Przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego, Andrej Danko, Przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej, Jan Hamáček, Przewodniczący Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej, Milan Štĕch, Przewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej.

 

Przemówienie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego:

Szanowni Panowie Przewodniczący, Ekscelencje, Panie i Panowie

Jan III Sobieski, w którego letniej rezydencji właśnie się znajdujemy, był wybitnym monarchą Rzeczypospolitej i wielkim wodzem. Zasłynął zwycięstwem w 1683 r. pod Wiedniem nad Imperium Osmańskim w obronie chrześcijaństwa i Europy przed inwazją islamu.

Dzisiaj, podobnie jak Sobieski w XVII wieku, chcemy zapewnić istnienie niepodległej i suwerennej Polski, która będzie zdolna chronić swoich obywateli. Możemy to uczynić wzmacniając współpracę w Europie Środkowej.

Jest to tym bardziej oczekiwane, że mamy wojnę na Wschodzie i ciągłą migrację do Europy. W kryzysie znalazła się Unia Europejska po rezygnacji z członkostwa Wielkiej Brytanii. Przeciwdziałanie tym procesom wymaga mądrych decyzji. Dzisiaj Europa Środkowa jest regionem względnego spokoju i współpracy. Jednak historycy nas ostrzegają, że w naszym regionie łatwo jest stracić spokój. Tak upadła bogata i bezpieczna Europa Środkowa istniejąca w okresie od XIV do XVI wieku. To były nasze złote czasy.

Unię Europejską należy odnowić i w tym przedsięwzięciu szczególnie aktywne powinny być państwa środkowoeuropejskie. Odnowy nie dokonają instytucje europejskie; powinna być ona wynikiem debaty między suwerennymi państwami członkowskimi. Ważna w tej roli będzie dyplomacja parlamentarna, działająca na rzecz wzmocnienia pozycji parlamentów narodowych w Unii Europejskiej.

Nasza dawna Rzeczpospolita słynęła w Europie z wielu swoich cech politycznych i społecznych, ale także z kultury materialnej i duchowej. Zdecydowałem się więc, żeby dzisiaj przy stole królowała kuchnia z XVII wieku, czyli czasów króla Jana III. Potrawy podawane dzisiaj zostały przyrządzone według przepisów Stanisława Czernieckiego – pierwszego kuchmistrza I Rzeczpospolitej, który za swoje zasługi dla sztuki kulinarnej został nobilitowany przez króla Jana III. Jego książka kucharska była przez stulecia obowiązkową lekturą na dworach od Budy, Bratysławy i Pragi po Paryż i Madryt.

1-KU1133201-KU113353 1-KU113387 1-KU113429 1-KU113764

 

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści