POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Wielkie wsparcie dla Polski Wschodniej na rozwój firm i start-upów

Ponad 800 mln złotych czeka w 2019 roku na mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w Polsce Wschodniej. To środki przeznaczone zarówno dla firm, które chciałyby rozwinąć swoją działalność, jak i dla początkujących – start-upów. Znamy już przyszłoroczny harmonogram konkursów w Programie Polska Wschodnia.
“Chcemy przede wszystkim wspierać powstawanie innowacji – to one powodują wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, dają nowe miejsca pracy dla specjalistów, a w konsekwencji dalszy, zrównoważony rozwój gospodarki makroregionu. Nasze dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że firmy z Polski Wschodniej nie boją się sięgać po innowacje. W 2019 roku będziemy zachęcać je do tego jeszcze bardziej” – mówi Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Co nowego?

W 2019 roku przedsiębiorcy będą mogli starać się o dotacje w konkursach we wszystkich działaniach skierowanych w Programie do firm. Czekają na nich jednak nowe, korzystniejsze kryteria i warunki przyznawania dofinansowania. Zwiększy się między innymi zakres wsparcia dla firm, które będą chciały rozwinąć swoją działalność na zagranicznych rynkach (działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP). Za pozyskane środki firmy będą mogły teraz kupić również drobne środki trwałe, czyli np. komputery oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do przygotowania firmy do wejścia na nowe rynki międzynarodowe. Do tej pory nie było to możliwe. Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się lutym. Na firmy łącznie czeka 50 mln zł.
Zmiany czekają również na konsorcja MŚP, które będą chciały zainwestować w stworzenie innowacyjnego produktu sieciowego, czyli oferty kilku firm połączonej jedną marką (poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP). Zyskają przedsiębiorcy, chcący zainwestować w infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Na tego typu inwestycje możliwe będzie uzyskanie wyższego niż do tej pory procentu dofinansowania. Łącznie do zdobycia w konkursie będzie 150 mln zł.
“Wierzymy, że będzie to dodatkowy impuls dla przedsiębiorców, aby inwestowali również w tym obszarze. To także szansa dla makroregionu na nowe turystyczne inwestycje” – dodaje wiceminister.

Czas na design i innowacje produktowe

2019 rok to kolejne zaproszenie po dotacje dla firm, chcących wprowadzić innowacje związane z wykorzystaniem wzornictwa. Zarówno dla tych, które po raz pierwszy skorzystają z dotacji na innowacje wzornicze, jak również dla tych, które będą kontynuowały wsparcie, po pomyślnie zakończonym I etapie działania. Wzór na konkurencję (dz. 1.4) to jedno z najpopularniejszych działań skierowanych do firm w Programie. W tym roku przedsiębiorstwa będą mogły starać się łącznie o 205 mln zł. Dotację pozyskaną w I etapie (do 100 tys. zł) przeznaczą na przeprowadzenie audytu wzorniczego, który zakończy się opracowaniem strategii wzorniczej. Środki pozyskane w II etapie (do 3 mln zł) przedsiębiorstwo może zaś przeznaczyć na wprowadzenie rekomendacji w życie. Nabory wniosków rozpoczną się w maju – dla II etapu i w czerwcu – dla I etapu.
W kwietniu zaś rozpocznie się nabór wniosków w konkursie dla inwestycji związanych z wprowadzeniem innowacji produktowych (dz. 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP). To działanie, w którym przedsiębiorcy podpisali do tej pory umowy o dofinansowanie o najwyżej łącznej wartości – 400 mln zł. Dlatego alokacja działania została zwiększona i w konkursie w 2019 roku czeka na nich kolejne 120 mln zł.

Kolejne szanse dla start-upów

2019 rok przyniesie również nowe szanse dla start-upów. W dz. 1.1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów już na początku stycznia rozpocznie się nabór innowacyjnych pomysłów. Wnioski będzie można składać za pośrednictwem strony www.PlatformyStartowe.gov.pl. Na stronie, poza opisem zasad działania i aktualnościami, już dziś są dostępne wizytówki 6 Platform i ich specjalizacji branżowych. To pomoże złożyć wniosek do tej najbardziej odpowiedniej. Autorzy najciekawszych i najbardziej obiecujących pomysłów założą start-up i przejdą „inkubację”. Celem inkubacji jest rozwój pomysłu i wypracowanie modelu biznesowego, przy wsparciu doświadczonego menedżera inkubacji oraz szerokiego pakietu usług ściśle dopasowanych do potrzeb danego przedsiębiorcy. Najlepsze start-upy, już od lipca, mogą się starać o dotację na dalszy rozwój działalności – do 800 tys zł. na start-up (dz.1.1.2. Rozwój startupów w Polsce Wschodniej).
Do tej pory ze wsparcia Programu skorzystało 694 firm. W zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej dotychczas podpisano umowy o dofinansowanie na 1 mld złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Konkursy o dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Poniżej harmonogram konkursów:

2019 rok

żródło: MIiR

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści