POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Większe wsparcie dla Polaków zza wschodniej granicy

IMG 9793Z inicjatywy przewodniczącego Komisji łączności z Polakami za granicą marszałek Sejmu spotkał się z organizacjami skupiającymi Polaków na Białorusi, Litwie, Łotwie i Ukrainie, a także uczniami polskiej szkoły im. Reytana na Białorusi oraz Fundacją „Wolność i Demokracja”, wspierającą przemiany demokratyczne na terenie byłego Związku Radzieckiego. W swoim przemówieniu Marszałek Kuchciński podkreślił działania polskiego rządu i parlamentu, mające na celu wspieranie rodaków za wschodnią granicą, czemu ma służyć m.in. projekt nowelizacji ustawy Karta Polaka. Zgodnie z nim posiadacze Karty będą mogli łatwiej i szybciej osiedlić się w naszym kraju, bo już po rocznym pobycie. Zostaną zwolnieni z opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wizę krajową, za przyjęcie i opracowanie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego oraz za zezwolenie na pobyt stały czy podjęcie nauki. Kartę będzie mógł wystawiać nie tylko konsul, ale i wojewoda.

Po wprowadzeniu zmian do Polski będzie mogło przyjechać nawet do 100 tysięcy naszych rodaków. Karta Polaka przyznawana jest w 15 krajach powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego, nieuznających podwójnego obywatelstwa. Ubiegający się o nią powinni dowieść związku z krajem, m.in. znajomością języka polskiego czy polskimi korzeniami. Dzięki niej do kraju mogłoby przyjechać nawet 100 tys. osób z polskim pochodzeniem.

{gallery}005_2015/301215Wieksze_wsparcie_dla_Polakow_zza_wschodniej_granicy{/gallery}

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści