POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Większe bezpieczeństwo na tysiącach przejść dla pieszych

Premier zatwierdził listy inwestycji samorządowych na drogach powiatowych i gminnych, które uzyskają dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Obok budowy nowoczesnej sieci autostrad i dróg ekspresowych, wsparcia samorządów w budowie i modernizacji dróg lokalnych oraz walki z wykluczeniem komunikacyjnym bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest rządowym priorytetem,

W ramach ogłoszonego w marcu 2021 r. naboru dofinansowanie przyznano dla 1 714 zadań, w tym 910 na drogach powiatowych oraz 804 na drogach gminnych. Łączna wartość wsparcia dla zatwierdzonych wniosków to 239,5 mln zł, co pozwoli na modernizację blisko 2,6 tys. przejść dla pieszych. W części województw ogłoszono już nabory uzupełniające. Na Podkarpaciu będzie to 147 przejść powiatowych i 101 gminnych.

Dzięki rządowemu wsparciu samorządy mogą realizować inwestycje:

  • wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa),
  • poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania),
  • skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów).

Wysokość dofinansowania ze środków RFRD jest uzależniona od dochodów jednostki samorządu terytorialnego – im niższy dochód samorządu, tym wyższe dofinansowanie. Maksymalne dofinansowanie może wynieść aż do 80 proc. kosztów realizacji zadania, a kwota na dofinansowanie pojedynczego zadania nie może przekroczyć 200 tys. zł.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści