POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Wideokonferencja delegacji Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentów V4

Aktualny stan współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, podsumowanie polskiej prezydencji i stanowisko wyszehradzkiej czwórki wobec dyskusji nt. przyszłości Europy – to tematy wideokonferencji przedstawicieli Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentów V4. Spotkanie odbyło się we wtorek 8 czerwca. Obrady otworzył wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

W swoim wystąpieniu Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że współpraca parlamentarna w Grupie Wyszehradzkiej bardzo dobrze się rozwija i jest ważnym elementem relacji między krajami. Ryszard Terlecki ocenił, że dzięki V4 udało się wynegocjować wiele spraw na forum Unii Europejskiej. Podkreślił, że współpraca wyszehradzka nie stanowi konkurencji wobec Unii, lecz jest wyrazem polityki wyrównywania szans na rzecz zwiększenia spójności UE. Zaakcentował, że istotnymi tematami wideokonferencji są kwestia rozszerzenia UE i konferencja ws. przyszłości Europy mająca określić kierunki jej rozwoju. W tym kontekście wicemarszałek Terlecki podkreślił jak ważne jest, by wspólny głos Grupy Wyszehradzkiej był wyraźny.

Podczas pierwszej sesji spotkania podsumowano 30 lat V4. Wskazywano na znaczenie tego formatu jako wehikułu, który doprowadził nasze państwa do NATO i Unii Europejskiej. Uczestnicy spotkania dyskutowali też o odbudowie gospodarek krajowych po pandemii i znaczeniu Funduszu Wyszehradzkiego, który jest systematycznie zwiększany i trend jego rozwoju ma być utrzymany. Podkreślano, że Grupa Wyszehradzka chce popierać przedsięwzięcia wzmacniające konkurencyjność regionu. Zgodzono się, że elementy łączące państwa Grupy, takie jak położenie geograficzne, wspólne cele i kwestie gospodarcze, są ważniejsze i trwalsze niż różnice. Parlamentarzyści wskazywali, że podstawową areną współpracy jest UE i ważne jest, by tam właśnie głos V4 był słyszalny. W dyskusji wybrzmiał też głos poparcia dla europejskich aspiracji państw Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich. Podkreślano także potrzebę solidarności w obliczu zwiększonej aktywności Rosji w regionie.

W drugiej części wideokonferencji dyskusja koncentrowała się wokół konferencji w sprawie przyszłości Europy. Politycy podkreślali duże znaczenie tej debaty, wskazując na istotną rolę parlamentów państw członkowskich w przyszłej Europie. Wskazywano na potrzebę znalezienia sposobu na włączenie do dyskusji krajów Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich. W tym kontekście przywołana została koncepcja dwóch płuc Europy, które są jej potrzebne, by funkcjonować – płuca wschodniego i zachodniego, państw Unii Europejskiej i krajów będących poza nią. Wśród tematów poruszonych w drugiej sesji spotkania znalazła się też kwestia digitalizacji UE.

CIS

fot. Rafał Zambrzycki/ Sejm

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści