POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Wicemarszałek Kuchciński uczestniczył w posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy

W Sejmie 15 maja odbyła się VI sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. W otwarciu wziął udział wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Ukrainy składa się z 40 parlamentarzystów, reprezentujących proporcjonalnie wszystkie kluby parlamentarne z obu krajów. W skład stałej delegacji Sejmu i Senatu RP wchodzi 16 posłów i 4 senatorów. Marek Kuchciński jest obecnie wiceprzewodniczącym tego Zgromadzenia. Sesje plenarne są zwoływane przez prezydium Zgromadzenia nie rzadziej niż raz do roku, na zmianę w obu państwach. I sesja odbyła się w 2003 r. w Kijowie. Celem Zgromadzenia jest umacnianie współpracy w wymiarze parlamentarnym między obydwoma krajami poprzez rozpatrywanie kwestii istotnych dla Polski i Ukrainy oraz przyjmowanie wspólnych stanowisk w tym zakresie. W ramach Zgromadzenia działają też komisje powoływane stosownie do potrzeb. Obecnie są to trzy komisje: ds. współpracy przygranicznej i ochrony środowiska, integracji europejskiej oraz reformy samorządowej.

Treść wspólnej deklaracji podjętej na zakończenie sesji.

Żródło: www.sejm.gov.pl. Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści