POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Wicemarszałek Kuchciński uczestniczył w corocznych obchodach bitwy pod Zadwórzem

Informacja za: www.lwowkg.polemb.net:

17 sierpnia 2012 roku minęła 92. rocznica bitwy pod Zadwórzem, jednej z najważniejszych bitew w wojnie polsko-bolszewickiej, która przeszła do historii jako „polskie Termopile”. Ofierze krwi złożonej przez 318 młodych obrońców Lwowa zawdzięczać można to, że miasto nie padło łupem bolszewickiej Armii Konnej Budionnego. Od kilkunastu już lat Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie (PTOnGW) wspierane organizacyjnie i logistycznie przez Konsulat Generalny RP we Lwowie organizuje uroczystości rocznicowe.

W tegorocznych obchodach, poza przedstawicielami placówki z Konsulem Generalnym RP we Lwowie J. Drozdem, udział wzięli m.in.: wicemarszałek Sejmu RP M. Kuchciński, senator RP Ł. Abgarowicz, Sekretarz ROPWiM A.K.Kunert, przedstawiciel UdsKiOR J.Polańczyk, delegacje kilku gmin i miast z Polski. Stronę ukraińską reprezentowali I. Sagan (Lwowska Państwowa Administracja Obwodowa), P. Chobzej (Lwowska Rada Obwodowa), wójt Zadwórza oraz przedstawiciele Buskiej Administracji Rejonowej (powiatowej). O godną oprawę uroczystości zadbali harcerze przemyskiej „Czarnej Trzynastki” oraz podkarpackiego Związku Strzeleckiego.

W swoim wystąpieniu wicemarszałek M. Kuchciński wskazał na znaczenie bitwy pod Zadwórzem dla ocalenia Polski i Europy przed bolszewizmem. Marszałek podziękował organizatorom oraz wszystkim przybyłym za kontynuowanie wielopokoleniowej pamięci i przekazywanie jej młodym pokoleniom. We wszystkich w zasadzie przemówieniach, w tym także P. Chobzeja oraz I. Sagana, przewijał się motyw wspólnej ofiary krwi złożonej przez Polaków i Ukraińców w obronie ojczystych ziem przed nawałą bolszewicką.

Minister Kunert przybliżył uczestniczącym w wydarzeniu blisko 400 osobom (przedstawicielom środowiska polskiego we Lwowie oraz rodakom przybyłym z kraju) historię tego miejsca oraz jego wyjątkową pozycję w pamięci historycznej narodu polskiego w okresie przedwojennym. Ważnym momentem oficjalnej części uroczystości było odznaczenie przez ministra A. Kunerta Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej prezesa PTOnGW p. Jana Franczuka.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści