POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Wędrujące Madonny

W ramach III Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej odbyła się  konferencja „Wędrujące Madonny”, w której wziął udział marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

– Wspólnota polityczna – zarówno naród, jak i społeczność regionalna – potrzebuje tożsamości, żeby trwać i się rozwijać na przestrzeni wieków. Każda tożsamość ma zaś swoje zakorzenienie w historii – raczej tej dawnej, niż bliskiej. Nie znając własnej historii trudno jest zmieniać teraźniejszość oraz oczekiwać bez obaw na przyszłość – mówił marszałek Kuchcińsk.

– Polska tożsamość polityczna wyrasta z dziejów dawnego państwa polskiego, wartości, które nasi przodkowie starali się realizować na rozległych obszarach Europy. Sięgamy zarówno do chwały I Rzeczypospolitej, jej zwycięstw i osiągnięć, jak również do walki powstańczej i wojennej w celu odzyskania suwerennego i niepodległego państwa. Nie ma także polskiej tożsamości politycznej bez chrześcijaństwa, a jego wyjątkową cechą jest kult maryjny.

Marszałek mówił o tym, że dramaty narodu polskiego w XIX i XX wieku, w czasie zaborów, okupacji, zmiany granic oraz przesiedleń spowodowały, że polskie Madonny wędrowały wraz z Polakami. Tam, gdzie Polacy znaleźli się na świecie, z własnej woli lub z przymusu – na Wschodzie i na Zachodzie – wszędzie powstały sanktuaria maryjne i została otoczona kultem Madonna. – Podkarpacie stało się domem dla wielu wizerunków Najświętszej Marii Panny wywiezionych z ziem utraconych, z kresów wschodnich – mówił.

image1

W XVII i XVIII wieku, w warunkach zmierzchu świetności naszego państwa oraz rozlicznych i krwawych wojen, wszystkie warstwy polskiego społeczeństwa zwróciły się w kierunku Najświętszej Marii Panny, oddając w opiekę Koronę Polską, swój los oraz nadzieje na przyszłość. W tym czasie dokonały się śluby lwowskie króla Jana Kazimierza przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie oraz rozpoczęły się pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej do Matki Bożej Płaczącej. Ziemie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej zostały naznaczone sanktuariami maryjnymi oraz polskimi Madonnami. W tym czasie, w latach 1760–1766 Matka Boża Jackowa została ogłoszona cudowną oraz ukoronowana.

Kronikarze odnotowali, że już w XI wieku dokonało się na ziemiach polskich pierwsze objawienie maryjne. Na Podkarpaciu, w Przemyślu w 1240 roku znalazła swój dom figurka Matki Bożej Jackowej i do dzisiaj jest patronką dla wielu z nas, dla całej naszej wspólnoty. Zanosimy do niej swoje prośby, troski i marzenia – te małe prywatne oraz te wielkie wspólne dla narodu i państwa.

image2

Na zakończenie przemówienia Marek Kuchciński podziękował organizatorom III Festiwalu Rzeczypospolitej Polskiej za konsekwentne prezentowanie dziedzictwa dawnej Rzeczpospolitej jako źródła polskiego patriotyzmu. „Bez waszego wysiłku nasza tradycja byłaby ułomna. Bóg zapłać”.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści