POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Uroczysta zbiórka z okazji promocji oficerskiej funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

W środę (10.11.2021 r.) w Sali Kolumnowej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji promocji oficerskiej funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej. Podczas uroczystości Marszałek Sejmu wręczyła funkcjonariuszom akty promocji na pierwszy stopień oficerski, a Szef Kancelarii Sejmu – akty mianowania na kolejny stopień w korpusie szeregowych.

Straż Marszałkowska funkcjonuje jako służba mundurowa. Jest komórką organizacyjną Kancelarii Sejmu i podlega Marszałkowi Sejmu. Wśród jej zadań znalazło się m.in. prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego osób, pojazdów, terenów i obiektów Sejmu i Senatu.

Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej nadała Straży Marszałkowskiej nowe uprawnienia i przywileje: Funkcjonariusze zostali uprawnieni do prowadzenia rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego osób, pojazdów, terenów i obiektów Sejmu i Senatu oraz podejmowania działań zmierzających do neutralizacji zagrożeń, a także wykrywania urządzeń podsłuchowych. Ponadto zostali objęci uprawnieniami emerytalno-rentowymi służb mundurowych, określonymi w przepisach ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Fot. Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści