POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Tallin: Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej

— Sześćdziesiąt procent Europejczyków opowiada się za przeniesieniem niektórych kompetencji unijnych na poziom narodowy. Zwolenników głębszego zjednoczenia jest tylko 17 proc. To kolejny argument za zwiększeniem wpływu parlamentów narodowych na unijny proces legislacyjny i decyzyjny — powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który był pierwszym mówcą w panelu poświęconym przyszłości Unii Europejskiej. Marszałek podkreślał istotę równości wszystkich państw członkowskich. — Zaufanie będzie rosło, gdy instytucje unijne będą równo traktować wszystkie państwa członkowskie oraz działały ściśle w ramach przysługujących im kompetencji. A to oznacza, że musi być uszanowane prawo każdego państwa członkowskiego do przeprowadzania reform wewnętrznych — mówił. Zaznaczył także, że Polsce zależy na sukcesie Unii i widzi ona dodatni bilans zysków wynikający z członkostwa we Wspólnocie. Jako uwagi do konkluzji z konferencji marszałek Kuchciński zaproponował wpisanie chrześcijaństwa – jako fundament europejskich wartości, jak tolerancja, równość, demokracja. — Sugestia niestety została odrzucona, ale będziemy próbować za rok — powiedział Kuchciński.

Głównymi tematami konferencji były Przyszłość Unii Europejskiej i Europejskie bezpieczeństwo i obrona. Zastanawiano się, jak zwiększyć efektywność UE i wzmocnić rolę parlamentów narodowych. W panelu dot. obronności poruszano kwestie obrony nie tylko militarnej, ale także zagrożeń, jakie niosą fake newsy, trolle czy sterowanie wyborami poprzez sieć.

Wśród prelegentów byli m.in. Eiki NESTOR, Przewodniczący Riigikogu, Antonio TAJANI, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Andrej DANKO, Przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowacji, François DE RUGY, Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej, Ināra MŪRNIECE, Przewodnicząca Saeima Republiki Łotwy, Dr Wolfgang SCHÄUBLE, Przewodniczący Bundestagu Niemiec, Wolfgang SOBOTKA, Przewodniczący Rady Narodowej Austrii.

Podczas spotkań bilateralnych marszałek Sejmu szczególną uwagę zwracał na współpracę w ramach V4 czy Trójmorza. Zwracał też uwagę na konieczność dobrych relacji z krajami spoza Unii Europejskiej, jak Ukraina, wspierając jej europejską drogę i krytykując Rosję za obecną sytuację na Krymie.

KU313542 KU313684Andrej DANKO, Przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowacji KU313722 KU313884 Antonio TAJANI, przewodniczący Parlamentu EuropejskiegoKU313962 KU314008 KU314123 (1) KU314178 László Kövér, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego WęgierKU314337 KU314397 Eiki NESTOR, Przewodniczący Riigikogu EstoniiKU314568Viktoras Pranckietis, przewodniczący Seimasu Republiki LitewskiejKU314448 Urban Christian Ahlin, przewodniczący parlamentu Szwecji (Riksdagu).KU314649Liviu Nicolae Dragneaprzewodniczący parlamentu Rumunii
KU315056
Mają Gojkovi, przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego SerbiiKU315224 KU315320Gramoz Ruçi, przewodniczący Zgromadzenia Republiki AlbaniiKU315483 KU315664Gordan Jandroković, przewodniczący chorwackiego SaboruKU314342 KU314762Wolfgang SCHÄUBLE, Przewodniczący BundestaguDbi0q3NW0AEALUZRadek Vondráček, przewodniczący czeskiej Izby Poselskiej

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści