POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Szefowie Komisji Spraw Zagranicznych przeciw porozumieniu Niemców i USA ws. gazociągu Nord Stream 2

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Marek Kuchciński oraz Czech, Estonii, Irlandii, Łotwy, Litwy, Polski, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych podpisali deklarację będącą reakcją na wspólne porozumienie Niemców i USA. Zakłada ono m.in., że USA wstrzymają nakładanie sankcji w związku z budową Nord Stream 2, a Niemcy zainwestują w ukraińskie projekty i zobowiążą się do sankcji w razie wrogich działań Rosji.

Komisji Spraw Zagranicznych na temat Nord Stream 2

My, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych naszych parlamentów, jesteśmy głęboko zaniepokojeni decyzją Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec w sprawie Nord Stream 2, która pociąga za sobą wznowienie prac mających zakończyć budowę gazociągu Nord Stream 2.

Uważamy Nord Stream 2 za geopolityczny projekt mający na celu wzmocnienie geostrategicznego wpływu Rosji w Europie poprzez zdominowanie rynku energii. Ukończenie gazociągu zwiększy udział rosyjskiego gazu w europejskim miksie energetycznym, narazi bezpieczeństwo UE oraz USA i zagrozi i tak już nietrwałemu bezpieczeństwu i suwerenności Ukrainy. Co więcej, ukończenie NS2 da Rosji kolejne narzędzie do wywierania presji i szantażowania Ukrainy. Ciągle stawia czoła brutalnej rosyjskiej agresji i wojskowej okupacji swoich terytoriów z powodu swoich proeuropejskich ambicji. W rezultacie 14 000 Ukraińców zginęło i każdego tygodnia kolejni ukraińscy żołnierze oddają swoje życie w obronie ojczyzny i całej Europy.

Prawdopodobne reperkusje ukończenia i działania NS2 to także osłabienie rozwoju jednego, liberalnego i otwartego rynku europejskiego poprzez konsolidację źródeł zaopatrzenia w NS2 oraz zniechęcanie do inwestowania w alternatywy.

Słyszymy zapewnienia, że Ukraina otrzyma jakąś rekompensatę za zgodę na uruchomienie Nord Stream 2. Jednakże, strony zaangażowane w projekt muszą znacząco zwiększyć swoje wsparcie dla Ukrainy, by zapobiec pogłębianiu się obecnego kryzysu bezpieczeństwa, zaostrzony jeszcze przez zagrożenia stworzone przez Nord Stream 2. W związku z tym, apelujemy do wszystkich zaangażowanych, by odnieśli się do tego kryzysu bezpieczeństwa w regionie z najwyższa powagą i zrozumieli, że Rosja jest jedynym beneficjentem tego projektu.

Euroatlantyckie bezpieczeństwo i dobrobyt są podtrzymywane przez, przede wszystkim, demokrację oraz współpracę pomiędzy demokratycznymi krajami. Musimy się zobowiązać do zwiększenia wsparcia dla bezpieczeństwa i możliwości obrony Ukrainy, a także do stworzenia jasnego planu dla członkostwa Ukrainy w NATO. Nalegamy na stworzenie prawnych zobowiązań wobec Ukrainy w imieniu NATO oraz, do końca tego roku, na opracowanie prawnie obowiązującego planu członkostwa w NATO dla Ukrainy. By skonsolidować wysiłki transformacyjne ukraińskiego rządu, jak również demokrację i prawa człowieka w tym regionie, wzywamy do uzgodnienia perspektywy członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, jak również innych krajów stowarzyszonych w regionie, a także do przeprowadzenia wolnych i sprawiedliwych wyborów na Białorusi w tym roku.

Podtrzymujemy nasz sprzeciw wobec gazociągu Nord Stream 2, który jest środkiem dla Rosji do wywierania złego wpływu oraz prowadzenia działań mających na celu zaszkodzenie europejskiemu bezpieczeństwu energetycznemu. Oczekujemy jasnego zobowiązania od Niemiec do redukcji zależności od gazu importowanego z Rosji i rozwoju w kierunku zielonej energii. Sądzimy, że Niemcy podejdą do swojej odpowiedzialności za te cele z najwyższym oddaniem. W zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa w regionie, apelujemy do NATO o zintensyfikowanie odstraszania, zwłaszcza w państwach bałtyckich.

Nalegamy, aby jakiekolwiek dalsze umowy dotyczące Nord Stream 2 wymagały konsultacji w całej rodzinie transatlantyckiej. Co więcej, taka dyplomacja powinna się dziać mając podstawową zasadę na uwadze – zwalczanie rosyjskiej agresji jest w interesie wszystkich członków NATO oraz UE, a także naszych partnerów w Środkowej i Wschodniej Europie.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści