POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Światowe Dni Młodzieży

Marszałek Sejmu wraz z członkami Prezydium Sejmu i posłami uczestniczyli we mszy świętej dziękczynnej za chrzest Polski przed 1050 laty w sanktuarium na Jasnej Górze. W uroczystości udział wzięli także m.in. prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, premier Beata Szydło wraz z członkami Rady Ministrów oraz licznie przybyli wierni.

Uroczystą liturgię poprzedziło wykonanie „Bogurodzicy” – najstarszej polskiej pieśni religijnej związanej z początkiem chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie.

W homilii papież Franciszek odniósł się do wielowiekowej i niełatwej historii Polski: – Wasz naród pokonał na swej drodze wiele trudnych chwil w jedności (…) Tutaj, na Jasnej Górze, podobnie jak w Kanie Maryja oferuje nam swoją bliskość i pomaga nam odkryć, czego brakuje do pełni życia (…) Pomyślmy o wielu synach i córkach Waszego narodu: męczennikach, którzy sprawili, że zajaśniała bezbronna moc Ewangelii, o ludziach prostych, a jednak niezwykłych, którzy potrafili świadczyć o umiłowaniu Boga (…) jak Jan Paweł II i święta Faustyna. Ojciec Święty nawiązał także do rocznicy Chrztu Polski: – Znamienne jest, że obecna rocznica chrztu Waszego narodu zbiega się dokładnie z Jubileuszem Miłosierdzia. (…) myśląc o darze tysiąclecia obfitującego wiarą, wspaniale jest przede wszystkim podziękować Bogu, który podążał z Waszym narodem, biorąc go za rękę, tak jak ojciec bierze za rękę swojego syna i towarzysząc mu w wielu sytuacjach.

Ojciec Święty Franciszek spotkał się także z polskimi władzami, korpusem dyplomatycznym oraz pielgrzymami na Wawelu.

Papież Franciszek przybył do Polski na organizowane – po raz 31. Światowe Dni Młodzieży – w Krakowie w dniach 26-31 lipca br.  Pierwszy raz w 1985 r. zainicjował je św. Jan Paweł II w Rzymie. Według Komitetu Organizacyjnego ŚDM udział w tym wydarzeniu potwierdziło ponad 350 tys. uczestników ze 187 krajów. W Polsce były już raz zorganizowane w 1991 roku w Częstochowie.

Rok 2016 został ustanowiony przez Sejm Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Jak czytamy w uchwale: Chrzest władcy Polan i jego dworu, a w konsekwencji Chrzest Polski, odbył się w Wigilię Paschalną, 14 kwietnia 966 roku. Akt ten miał decydujące znaczenie dla procesu jednoczenia plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego Narodu.

 

KU017418 — kopia

KA195045

KA195389

KA195438

KA195572

KA195591 — kopia (2)

KA195630 — kopia

KA197421 — kopia

KA197471 — kopia

KA197958 — kopia

KA198124 — kopia

KA198131 — kopia

KA198133 — kopia

KA198143 — kopia

KU016875 — kopia

KU016881 — kopia

KU017004 — kopia

KU017354 — kopia

KU017398 — kopia

 

KU017566 — kopia

KU017679 — kopia

KU017829 — kopia

KU017866 — kopia

KU017885 — kopia

KU018090 — kopia

KU018390 — kopia

KU018441 — kopia

KU018453 — kopia

KU018475 — kopia

KU018536 — kopia

KU018613

KU018636

KU021508

KU021778

KU022469

KU022786Światowe Dni Młodzieży

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści