POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Starania o dobre połączenia Polski z Europą

Wicemarszałek Marek Kuchciński uczestniczy w dzisiejszej Konferencji w sprawie trasy Via Carpathia organizowanej w Parlamencie Europejskim w Brukseli  z inicjatywy europosła Tomasza Poręby.

Celem konferencji jest rozpowszechnienie i utrwalenie na forum Unii Europejskiej wizerunku Via Carpathia jako najważniejszego szlaku transportowego wschodnich regionów Unii Europejskiej.

Via Carpathia ma połączyć ze sobą rejony mórz Bałtyckiego, Śródziemnego i Czarnego. Przebiegać ma przez Litwę, Węgry, Słowację, Bułgarię, Rumunię, Grecję oraz wschodnią Polskę. Jak mówi Tomasz Poręba, organizator konferencji:  – Jest to trasa o kluczowym znaczeniu nie tylko dla Polski, ale dla Europy w ogóle, na przykład w kontekście przyszłego jej rozszerzenia na Wschód. Stąd tak ważne miejsce tej drogi w mającej obecnie miejsce rewizji TEN-T.

Rozporządzenie TEN-T określa priorytety w dziedzinie europejskiej polityki transportowej. Obecnie Via Carpathia jest w niej podzielona na wiele odcinków, które mają zostać zrealizowane w różnych odstępach czasowych, co zagraża integralności całej trasy.

W konferencji wezmą udział ministrowie ds. transportu z państw, które przystąpiły do projektu budowy międzynarodowego szlaku transportowego „Via Carpatia” (Litwa, Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Grecja), przedstawiciele regionów, przez które przebiega szlak, międzynarodowi eksperci oraz dyrektorzy Komisji Europejskiej odpowiedzialni za sieci TEN-T, ambasadorowie przy Królestwie Belgii, a także stali przedstawiciele przy Unii Europejskiej i europosłowie. Uczestnicy konferencji podpiszą wspólnie ,,Deklarację Brukselską w sprawie Via Carpathia”.

Idea utworzenia szlaku drogowego „Via Carpathia” zapoczątkowana została po raz pierwszy przez Polskę w 2006 r. w Łańcucie pod patronatem i w obecności śp. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP. 22 października 2010 r., podczas międzynarodowej konferencji w Łańcucie ministrowie ds. transportu siedmiu krajów, przez które przebiega szlak, podpisali nową wersję Deklaracji Łańcuckiej, w której zobowiązali się m.in. do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu włączenia ww. szlaku na całej długości (Klaipeda – Kaunas – Białystok – Lublin – Rzeszów – Kosice – Miskolc – Debrecen – Oradea – Logoj – Calafat/Constanta – Sofija/Svilengrad – Thessaloniki) do sieci TEN-T w ramach prowadzonej w UE rewizji wytycznych w tej kwestii. Konferencja odbywa się we wtorek 2 października 2012 r. w godz. 10:00-13:00 w Parlamencie Europejskim w Brukseli w sali A5E2.

Opracowano na podstawie: www.tomaszporeba.pl.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści