POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Stanowisko Konferencji Samorządowej

 

Uczestnicy konferencji samorządowej, organizowanej przez Klub Parlamentarny „Prawo i Sprawiedliwość”, w dniu 10 stycznia 2011 roku przedstawili problemy i zagrożenia, związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce.

 

Po przeprowadzonej dyskusji przyjęto następujące postulaty:

 

 1. Przywrócenie zasady rekompensowania ubytków finansowych w dochodach własnych JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego), które są rezultatem zmian prawnych.
 2. Zabezpieczenie pokrycia kosztów funkcjonowania oświaty.
 3. Ujęcie w subwencji oświatowej wydatków ponoszonych na prowadzenie przedszkoli i oddziałów zerowych.
 4. Wprowadzenie zwrotu VAT od prowadzonych inwestycji przez JST z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.
 5. Zmiana mechanizmu przyznawania subwencji wyrównawczej, która powinna uwzględniać nie tylko nierówny rozkład dochodów JST, ale także zróżnicowane koszty realizacji zadań (powiązanych z mechanizmem wpłat do budżetu tzw. „janosikowego”).
 6. Przekazywanie nowych zadań w sposób prawnie uporządkowany, uwzględniający rzetelną wycenę kosztów zadania i pełnego ich pokrycia oraz określenie standardów realizacji zadań.
 7. Ustalenie zasad reguły wydatkowej z samorządami i odsunięcie jej wprowadzenia w czasie.
 8. Procedura ograniczenia deficytu powinna uwzględniać możliwość rozwoju JST, w tym realizację projektów z udziałem środków unijnych.
 9. Nadanie organizacjom samorządowym uprawnienia do wniesienia skargi konstytucyjnej w zakresie zadań JST.
 10. Zapewnienie opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.
 • Szczegółowych informacji udzielają: Izabela Kloc (604-458-106) Stanisław Ożóg (605-446-580).
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści