POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Stanowisko Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP ws. Stowarzyszenia „Memoriał”

STANOWISKO

Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie sytuacji Międzynarodowego Stowarzyszenia
Historyczno-Oświatowego, Dobroczynnego i Obrony Praw Człowieka „Memoriał”

Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyczno-Oświatowe, Dobroczynne
i Obrony Praw Człowieka „Memoriał”, powołane do życia wolą najszlachetniejszych obywateli Rosji w 1989 roku – w chwili, gdy Naród Rosyjski po dziesięcioleciach totalitarnej komunistycznej przemocy budził się do wolności, jest dziś zagrożone w swym istnieniu.

„Memoriał” – to sumienie Rosji, od ponad trzydziestu lat dokumentuje zbrodnie reżimu komunistycznego, przywraca pamięć o jego ofiarach, a tym samym oddaje cześć ich ludzkiej godności, która wraz z niezbywalnym prawem do wolności jest przyrodzoną cechą każdego człowieka.

Polska na zawsze pozostanie wdzięczna rosyjskim przyjaciołom, współpracownikom i sympatykom „Memoriału”, którzy z determinacją prowadzili poszukiwania prawdy o losach Polaków, ofiar nie tylko bezpośrednich represji, ale także często polityki zacierania śladów o ich życiu. To dzięki wysiłkom rosyjskiego „Memoriału” wiele polskich rodzin uzyskało wiedzę o losach swoich bliskich, ofiar stalinowskich represji, Operacji Polskiej NKWD, wywózek, Zbrodni Katyńskiej, czy Obławy Augustowskiej. W ich imieniu oddajemy hołd wszystkim współpracownikom „Memoriału” i pragniemy ich zapewnić o wiecznej polskiej przyjaźni. Polska zawsze będzie gotowa zaoferować im gościnę i bezpieczne schronienie.

Prawdziwe powody ataku na „Memoriał” są oczywiste. Wspominając ofiary, wołając je po imieniu, dokumentując ich męczeństwo Stowarzyszenie potępia katów
i nieludzki reżim, który ich stworzył. Łamie zasadę skrywania personaliów zbrodniarzy wykonujących ludobójcze rozkazy władz sowieckich. Dziś widoczny jest powrót do tych praktyk – do bezkarności i skrywania popełnionych zbrodni z minionych lat.

Działalność Stowarzyszenia „Memoriał” odkrywając, opisując i upubliczniając
te zbrodnie jest zatem nie tylko wielkim czynem moralnym odważnych ludzi, skierowanym ku uczczeniu ofiar z przeszłości, ale i wielkim czynem politycznym ludzi mądrych, skierowanym ku przyszłości. Zdzierając zasłonę milczenia ze zbrodni przeszłych, utrudnia popełnianie zbrodni przyszłych. Pokazuje potencjalnym katom, którym wydane zostaną zbrodnicze rozkazy, że i ich nazwiska mogą być kiedyś ujawnione światu, ich zbrodnie nazwane zbrodniami, a oni sami nie pozostaną bezkarni. W opinii Komisji to jest właśnie prawdziwy powód ataku na Stowarzyszenie.

Komisja protestuje przeciw groźbie likwidacji Stowarzyszenia „Memoriał”
i wzywa społeczność międzynarodową do obrony „Memoriału”, nie tylko w imię prawdy historycznej, bronionej przez „Memoriał”, ale i w imię bezpiecznej przyszłości – bez chronionych przez państwa, posłusznych dyktatorom zbrodniarzy.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści