POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Luksemburg: Spotkanie z przewodniczącymi parlamentów Czech, Słowacji i Węgier

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i wicemarszałek Senatu Adam Bielan, w ramach odbywającej się w Luksemburgu Konferencji Przewodniczących parlamentów państw Unii Europejskiej (KPP UE), spotkali się z szefami parlamentów z krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4). Rozmowy odbyły się z inicjatywy marszałka Sejmu.

Podczas spotkania omówiono m.in. kwestie związane z przejęciem przez Polskę w lipcu tego roku przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Jak podkreślił marszałek Kuchciński, dzisiejsze spotkanie w takim gronie, to ostania okazja omówienia kwestii związanych z przejęciem prezydencji w grupie przez Polskę. Obecnie V4 przewodniczą Czesi.

Tematem spotkania roboczego przewodniczących były też kwestie związane z konkluzjami KPP UE.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wystąpił także z propozycją wypracowania nowej, wspólnej formy współpracy międzyparlamentarnej w ramach Grupy Wyszehradzkiej: Zgromadzenia Parlamentarnego V4. Przewodniczący otrzymali także zaproszenie na konferencję „Europa Karpat”, która odbędzie się we wrześniu w Krynicy.

tekst: Kancelaria Sejmu

foto: Paweł Kula

KA176982

 

KA177075

 

KA177060

 

KA178224

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści