POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Spotkanie przedstawicieli komisji do spraw europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej

Dziś w Sejmie spotkali się przedstawiciele komisji do spraw europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie otworzył marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Rozmowy parlamentarzystów dotyczyły m.in. wspólnej polityki azylowej i migracyjnej w obliczu trwającego w Unii Europejskiej kryzysu migracyjnego.

 Grupa Wyszehradzka stanowi ogromny, do tej pory nie do końca wykorzystany potencjał – mówił marszałek Marek Kuchciński otwierając spotkanie. Podkreślił przy tym, że jest zwolennikiem rozwoju współdziałania krajów V4 na płaszczyźnie parlamentarnej. – W obliczu kryzysu migracji, który przekłada się na bezpieczeństwo, a także  w kwestii ochrony granic i integralności Strefy Schengen Grupa Wyszehradzka jest bardzo dobrym forum współpracy – powiedział marszałek Sejmu.
Odnosząc się do wyzwań stojących dziś przed Unią Europejską Marek Kuchciński wspomniał  m.in. o potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego przy jednoczesnym pozostaniu otwartym na oczekiwania państw aspirujących do tej struktury. Zaznaczył też, że jest zwolennikiem rozszerzenia Unii Europejskiej w kierunku wschodnim. – Myślę, że Grupa Wyszehradzka może być bardzo dobrym rzecznikiem interesów państw całej Europy środkowo-wschodniej. (…) Stanowimy integralną jedność. A wychodząc z zasady, że lepiej i skuteczniej działamy wspólnie niż każdy z nas z osobna możemy być mocnym instrumentem poważnie postrzeganym przez władze UE i Parlamentu Europejskiego. Możemy też mieć mocny wpływ na to co dzieje się w Pakcie Północnoatlantyckim w wymiarze europejskim – powiedział marszałek Marek Kuchciński.

O znaczeniu współpracy między parlamentami państw Grupy Wyszehradzkiej dla kształtowania opinii w UE mówiła też przewodnicząca sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej posłanka Izabela Kloc. – Europa przechodzi teraz bardzo trudne chwile. Istotnymi i bardzo trudnymi problemami są kwestie: migracji, członkostwa Wielkiej Brytanii w strukturach Unii Europejskiej oraz infrastruktury transportowej i energetycznej – powiedziała. – Jestem przekonana, że działania Grupy w tej chwili mogą być kamieniem milowym w rozwiązywaniu problemów, z którymi mamy dziś do czynienia w Unii Europejskiej – dodała przewodnicząca Izabela Kloc.

 Nikt z nas nie spodziewał się, że skala problemu będzie tak ogromna, a konsekwencje tego co dzieje się w Europie mogą być tak katastrofalne – mówił o trwającym kryzysie migracyjnym poseł Dominik Tarczyński. W kwestii znaczenia bezpieczeństwa wewnętrznego w prowadzonej debacie migracyjnej jako priorytet podkreślano ochronę zewnętrznych granic UE. Uczestnicy spotkania zaznaczali, że nielegalna migracja jest wyzwaniem dla systemów azylowych i granicznych, a do niekontrolowanego napływu imigrantów do Unii przyczyniło się niepełne realizowanie przez państwa członkowskie związanych z tymi systemami obowiązków.

Wśród priorytetów w walce z nielegalną migracją uczestnicy spotkania wymieniali sprawną identyfikację i rejestrację przybywających migrantów oraz skuteczniejszą politykę powrotową. – Rozwiązanie kryzysu migracyjnego na pewno nie polega na ustalaniu mechanizmu relokacji. (…) Ważne jest radykalne uszczelnienie zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Jednocześnie trzeba też zwrócić uwagę na współpracę z państwami trzecimi. Powinniśmy bardziej zdecydowanie działać w kwestii rozwiązania problemu w Syrii czy Libii – mówił zastępca przewodniczącej sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej poseł Konrad Głębocki nawiązując do konfliktu w Syrii oraz pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-demograficznej w państwach Afryki.

Przedstawiciele komisji do spraw europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej rozmawiali też o wykorzystaniu środków unijnych na projekty związane z infrastrukturą energetyczną i transportową. Poziom realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce i pozostałych państwach należących do Grupy Wyszehradzkiej jest aktualnie znacznie większy niż w pierwszych latach członkostwa w Unii. – Efektywniej udaje nam się realizować inwestycje ważne z punktu widzenia państw V4 oraz całej Unii Europejskiej. Dowodzi to coraz lepszego przygotowania podmiotów administracyjnych odpowiedzialnych za ich realizację – mówił zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senator Waldemar Sługocki. Podczas spotkania poruszono też temat członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.

Trwające w dniach 31 stycznia – 1 lutego br. spotkanie przedstawicieli komisji do spraw europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej było już 21. z kolei. Cykliczne spotkania są okazją do wymiany doświadczeń związanych z członkostwem krajów V4 w Unii Europejskiej. Pozwalają na wymianę opinii dotyczących bieżących spraw, ustalanie stanowisk i podejmowanie wspólnych inicjatyw.sejm.gov.pl

Foto: Rafał Zambrzycki

RZ 5366

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści