POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Spotkanie marszałka Sejmu z sekretarzem generalnym Rady Europy

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński spotkał się dziś z przebywającym z wizytą w Polsce sekretarzem generalnym Rady Europy Thorbjørnem Jaglandem. Rozmowy dotyczyły m.in. potrzeby wypracowania  porozumienia politycznego w Polsce w związku ze sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego i działań podjętych dotychczas w celu jego rozwiązania.

Wyjście z tej sytuacji, jak zaznaczył marszałek Kuchciński, jest poszukiwane w oparciu o Konstytucję i wartości konstytucyjne. Marszałek Sejmu mówił o dotychczasowych inicjatywach, w szczególności o zorganizowanym w Sejmie spotkaniu szefów wszystkich partii politycznych i stworzeniu Zespołu Ekspertów do Spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego. Marek Kuchciński wyjaśnił, że zespół skupia grupę ekspertów i praktyków mających pomóc znaleźć rozwiązanie dla problemów, które się nawarstwiły. – Podjąłem decyzję, że najlepszym rozwiązaniem będzie powołanie niezależnego zespołu ekspertów, który przedstawi dogłębną analizę, rekomendację i „receptę” na zaistniałą sytuację, biorąc pod uwagę m.in. opinię Komisji Weneckiej – powiedział.

Jak poinformował marszałek Sejmu, funkcję koordynatora Zespołu pełni prof. UW dr hab. Jan Majchrowski – profesor prawa, który przez wiele lat pracował też w Trybunale Konstytucyjnym, w tym jako doradca prezesa TK, i był także ekspertem Rady Europy. Obecny na spotkaniu prof. Majchrowski wyjaśnił, że Zespół chce przygotować prawną bazę do rozwiązania konfliktu przez polityków. Powiedział, że w swoich pracach Zespół podąża za końcowymi wnioskami Komisji Weneckiej, którymi zajął się na pierwszym posiedzeniu. – Nie chcemy oceniać opinii Komisji Weneckiej, chcemy ją wykorzystać – zaznaczył. Podkreślił, że zespół przygotuje propozycje takich rozwiązań prawnych, które mogłyby znaleźć możliwie szeroką akceptację w kręgu decydentów politycznych. Ich wdrożenie będzie należeć już do świata polityki.

Sekretarz generalny Rady Europy Thorbjørn Jagland zapewnił o swoim poparciu dla rozpoczętego procesu wypracowywania porozumienia przez wszystkie strony sporu. Podkreślił, że powołując apolityczny zespół ekspercki marszałek Sejmu położył podwaliny pod poszukiwanie konsensusu politycznego w Polsce. Sekretarz generalny Rady Europy za dobry krok uznał również zorganizowane w Sejmie spotkanie liderów partii politycznych. Szef RE zaznaczył jak istotny jest konsensus co do podstawowych zasad funkcjonowania państwa i ścierania się wpływów politycznych. – Taki konsensus wymaga czasu i dialogu, również ze społeczeństwem obywatelskim, żeby efekty tego dialogu były do zaakceptowania dla wszystkich – powiedział.

Sekretarz generalny Rady Europy podkreślił też, że Polska jest szanowanym członkiem Rady Europy, przestrzegającym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i bardzo cenione jest zaangażowanie naszego kraju we wspieranie Ukrainy. – Wierzę, że Polska wyjdzie z problemów i będzie dobrym wzorem dla innych państw – ocenił.

tekst: sejm.gov.pl

 

KA161685

KA161649

KA161697

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści