Spotkanie marszałka Sejmu z przewodniczącym komisji spraw zagranicznych Czech

Marszałek Marek Kuchciński spotkał się z przewodniczącym komisji spraw zagranicznych Czech Karelem Schwarzenbergiem. Rozmowy były poświęcone głównie zacieśnianiu polsko-czeskiej współpracy i wzmacnianiu znaczenia Grupy Wyszehradzkiej, a także wspólnemu działaniu na rzecz Europy solidarnych, ale suwerennych państw, zasadzie subsydiarności czy uściślaniu zakresu kompetencji.

Poruszono również temat utworzenia zgromadzenia parlamentów V4 współpracującego z parlamentami  Rumunii, Mołdawii, Ukrainy, a także wsparcia dla europejskiego wyboru Ukrainy jako gwarantu polskiego bezpieczeństwa.

KKB 3719

 

KB 0348