POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Spotkanie marszałka Sejmu z korpusem dyplomatycznym z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3 maja

– Każdy naród zachowuje w pamięci wydarzenia doniosłe dla jego historii. Dla Polaków takim wydarzeniem jest uchwalenie w 1791 r. Konstytucji 3 Maja. Był to akt wyjątkowy w naszych dziejach, który miał wymiar europejski, a nawet światowy. Była to bowiem pierwsza pisana konstytucja europejska – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński na spotkaniu z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego z okazji Święta Narodowego 3 Maja.

Marszałek Sejmu przypomniał o twórcach Konstytucji z 1791 roku, którzy połączyli tradycję Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej z nowoczesnymi ideami oświeceniowymi. – Sięgnęli oni do nowoczesnych rozwiązań (…): nie została ona nadana przez monarchę, lecz uchwalona przez reprezentację ówczesnego narodu politycznego Rzeczypospolitej, (…) zapisano w niej, że „wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu” oraz ustanowiono w niej monteskiuszowski trójpodział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Marek Kuchciński podkreślał, że Konstytucja 3 Maja była dziełem polityków, dążących do naprawy państwa. – Ten akt prawny jest postrzegany w kategoriach narodowej niezłomności w walce o byt polskiego państwa i nadanie mu nowoczesnego ładu ustrojowego. Dlatego jest to święto zwycięstwa i radości – podkreślił.

Nuncjusz apostolski oraz dziekan korpusu dyplomatycznego w Rzeczypospolitej Polskiej Celestino Migliore przemawiając w imieniu zaproszonych dyplomatów podkreślał doniosłość wydarzenia jakim w 1791 roku było uchwalenie Konstytucji 3 Maja jako pierwszej konstytucji na kontynencie europejskim. – Uczestnicząc w tym spotkaniu możemy złożyć wyrazy szacunku polskiej władzy ustwawodawczej i wszystkim parlamentarzystom – powiedział.

Nuncjusz Migliore odniósł się też do podjętej przez Sejm 29 kwietnia br. uchwały w sprawie uczczenia twórców Konstytucji 3 maja, zwracając uwagę na jeden z jej zapisów mówiący o tym, że – Konstytucja 3 maja była wyrazem najszlachetniejszych dążeń oraz pragnienia państwa nowoczesnego, bezpiecznego i sprawiedliwego. Idee, jakie wyrażała Konstytucja, przez kolejne lata inspirowały politycznych myślicieli, prawodawców, jak również miliony Polaków chcących oprzeć narodową wspólnotę na fundamencie rządów prawa – napisano w uchwale.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński na spotkaniu poinformował również o najbliższej planowanej aktywności międzynarodowej Sejmu. Wspomniał m.in. o Konferencji Przewodniczących Parlamentów państw UE w Luksemburgu oraz konferencji z cyklu Europa Karpat, która odbędzie się na Ukrainie.

tekst: Kancelaria Sejmu

 

DSCF7493

 

DSCF7570 001

 

DSCF7499

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści