POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Spotkanie marszałka Sejmu z sekretarzem generalnym OECD

O współpracy, zadaniach i przyszłych relacjach Polski z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) rozmawiał dziś marszałek Sejmu Marek Kuchciński z sekretarzem generalnym tej organizacji Ángelem Gurríą. W tym roku przypada 20. rocznica przystąpienia naszego kraju do OECD.

Marszałek Sejmu zwrócił uwagę na liczne wyzwania przed cywilizacją europejską, światową i regionem, którego częścią jest Polska. Zaznaczył, że rozwój gospodarczy jest podstawą funkcjonowania każdego państwa. Ángel Gurría wskazał na bardzo dobre dwie dekady współpracy Polski z OECD. Zaprezentował analizy i diagnozy dotyczące naszego kraju. Jak zauważył marszałek Sejmu, są to cele stojące nie tylko przed Polską, ale i innymi państwami. Marek Kuchciński podkreślił znaczenie zapisanego w Konstytucji RP zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie działań mających na celu podniesienie wzrostu gospodarczego.

Spotkanie było też poświęcone perspektywom współpracy w ramach globalnej sieci parlamentarnej OECD. Jak powiedział Ángel Gurría, parlamenty mają coraz więcej do powiedzenia i OECD zależy na dialogu z nimi. Marszałek Sejmu i sekretarz generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju rozmawiali też o możliwościach zorganizowania w Polsce spotkania z udziałem parlamentarzystów OECD. Według Marka Kuchcińskiego istotne jest, aby wzięli w nim udział przedstawiciele parlamentów z całej Europy Środkowo-Wschodniej. Marszałek Sejmu zaznaczył, że działania na rzecz zrównoważonego rozwoju tego regionu pomogą m.in. ograniczyć niekontrolowaną migrację.

OECD jest międzynarodową i międzyrządową organizacją gospodarczą, która została powołana na mocy Konwencji Paryskiej, podpisanej 14 grudnia 1960 r. Prowadzi działania analityczne i formułuje rekomendacje w szerokiej sferze gospodarczo-społecznej. Prace OECD są skierowane przede wszystkim do państw członkowskich, choć służą również m.in. krajom niebędącym członkami tej organizacji.

22 listopada obchodziliśmy 20. rocznicę przyłączenia się Polski do OECD.

unspecified-28unspecified-29

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści