POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Spotkanie Marszałka Sejmu z przewodniczącym czeskiego Senatu

Pogłębienie stosunków dwustronnych, współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4), wzmocnienie wspólnych działań w zakresie projektów infrastrukturalnych i przyszłość Unii Europejskiej – to niektóre tematy poniedziałkowego spotkania marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z szefem czeskiego Senatu Milanem Štěchem. Przewodniczący Izby wyższej parlamentu Czech przebywa aktualnie z dwudniową oficjalną wizytą w Polsce.

Politycy rozmawiali o perspektywach rozwoju bardzo dobrze układających się polsko-czeskich relacji i sprawach, które oba kraje mogłyby podjąć w ramach współpracy międzyparlamentarnej, np. problem stanu powietrza. Marszałek Sejmu i przewodniczący czeskiego Senatu mówili również o zacieśnieniu współpracy wyszehradzkiej, w tym o agendzie szczytu szefów parlamentów państw V4 zaplanowanego na 6-7 marca w Warszawie. Jak powiedział marszałek Marek Kuchciński, wśród zaproponowanych tematów zbliżającej się dyskusji w formacie V4 są m.in. wspólne przedsięwzięcia w obszarze kultury promujące kilkusetletnią tradycję współpracy wyszehradzkiej.

Spotkanie było także okazją do rozmowy o możliwościach rozbudowywania połączeń komunikacyjnych i współpracy Polski oraz Czech w dziedzinie infrastruktury, m.in. w zakresie budowy kanału Odra-Dunaj. Marszałek Sejmu podkreślił zasadnicze znaczenie wspólnych działań na rzecz wzmacniania korytarza łączącego północną i południową część Europy. Szef czeskiego Senatu również wyraził opinię, że niezbędne jest infrastrukturalne powiązanie północy i południa oraz wschodu i zachodu kontynentu europejskiego.

Nawiązano też do toczącej się właśnie dyskusji na temat przyszłego kształtu UE po Brexicie. Politycy zgodzili się co do potrzeby określenia kompetencji rządów i parlamentów narodowych a z drugiej strony Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej, tak aby decyzje UE były zrozumiałe dla obywateli państw członkowskich. Marszałek Marek Kuchciński wskazywał na konieczność umacniania parlamentów narodowych względem instytucji unijnych.

fot. Rafał Zambrzycki, KS

RZ__5569.view

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści