POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Spotkanie z ambasadorem Austrii JE Wernerem Almhoferem

Podczas spotkania poruszono temat m.in. zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej – państw różnorodnych, lecz o równych prawach. Marszałek Sejmu zaakcentował potrzebę reformy sądownictwa w Polsce, przeprowadzanej na wzór państw Europy Zachodniej oraz potrzebę lepszego przepływu informacji, ponieważ to głównie z dezinformacji wynika błędna ocena stanu praworządności w Polsce.

Marszałek podkreślił także potrzebę intensyfikacji kontaktów między parlamentami, również włączając Austrię do formatu Grupy Wyszehradzkiej.

Ambasador Austrii przekonywał o mocnym wsparciu dla państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz zbieżnych z Polską postrzeganiu spraw takich jak migracja. Na marzec 2018 roku zapowiedział powołanie w parlamencie Austrii grupy przyjaźni z Polską.

amb austrii

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści