POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Sejmowe komisje: Delegacja Najwyższej Izby Kontroli powinna natychmiast przerwać wizytę na Białorusi i wrócić do kraju

Na wspólnym posiedzeniu w dniu 17 grudnia
2021 r. Komisje: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Spraw Zagranicznych
planowały zapoznanie się z informacją Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na
temat delegacji przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli, przebywającej w
Mińsku na zaproszenie Komitetu Kontroli Państwowej Białorusi. Informacja nie
została przedstawiona, ponieważ Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie przybył
na posiedzenie Komisji.

W zaistniałej sytuacji, Komisje wysłuchały stanowisk na temat wyjazdu
delegacji Najwyższej Izby Kontroli do Mińska, w kontekście sytuacji na
Białorusi, przedstawionych przez sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Piotra Wawrzyka i sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Macieja Wąsika.

Połączone Komisje stanęły na stanowisku, że delegacja Najwyższej Izby
Kontroli powinna natychmiast przerwać wizytę na Białorusi i wrócić do kraju.
Wobec winnych podjęcia decyzji o jej wyjeździe powinny zostać wyciągnięte
konsekwencje, a szczegółowe sprawozdanie z tego wyjazdu powinno zostać
przedstawione Komisjom.

fot. Marta Olejnik/ KS

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści