POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Sejm zajmie się rozszerzeniem programu 500 plus o pierwsze dziecko

Na czwartkowym posiedzeniu Sejmu posłowie pochylą się nad rządowym projektem, będącym elementem tzw. Piątki Kaczyńskiego, czyli 500 zł przyznawanym również na pierwsze dziecko.

W uzasadnieniu do ustawy czytamy, że polityka rodzinna to jeden z najważniejszych obszarów działania obecnego Rządu. Program Rodzina 500 plus, który wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r., to pierwszy od transformacji ustrojowej program, który tak wyraźnie akcentuje konieczność inwestycji w rodzinę, który stanowi jej realne wsparcie.

Rodzina 500 plus całkowicie zmieniła optykę spojrzenia na wsparcie rodzin przez państwo i stała się punktem odniesienia w debacie o polityce rodzinnej. Dzięki programowi i miliardowym transferom środków pieniężnych do rodzin otworzyliśmy perspektywy rozwoju dla osób, które do tej pory spychane były na margines. Przywróciliśmy im godność. Wsparcie rodzin poprzez instrumenty polityki rodzinnej jest inwestycją w kapitał ludzki, od którego w dużej mierze zależy kondycja państwa.

Proponowana zmiana obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia. Uchyla więc przepisy dotyczące wszystkich rozwiązań z zakresu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego. Objęcie wszystkich dzieci świadczeniami z programu Rodzina 500 plus spowoduje wzrost wydatków z budżetu państwa na rzecz rodzin do poziomu ok. 4% PKB. Będzie to wzrost o 125% wskaźnika udziału wydatków na politykę rodzinną w PKB w stosunku do wydatków z roku 2015.

Poziom wydatków na politykę rodzinną stawia Polskę w samej czołówce państw europejskich i jest dowodem na to, że wsparcie rodzin jest priorytetem Rządu.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści