POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Sejm wybrał 5 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Sejm 01Sejm przegłosował wybór 5 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy kandydaci zgłoszeni zostali przez Prawo i Sprawiedliwość.

Sędziami TK zostali Henryk Cioch, Lech Morawski, Mariusz Muszyński, Julia Przyłębską i Piotr Pszczółkowski.

Profesor Henryk Cioch to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był członkiem m.in. Komisji Kodyfikacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Komisji Nadzoru Finansowego, a także Narodowej Rady Rozwoju.

Profesor Lech Morawski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat był kierownikiem katedry filozofii i teorii państwa i prawa na UKSW w Warszawie i UMK w Toruniu. W latach 2014-2015 był członkiem Trybunału Stanu.

Doktor habilitowany i profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Mariusz Muszyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji w Toruniu. Pracował w MSZ, m.in. jako szef działu prawnego w ambasadzie w Berlinie. Od 2011 r. jest członkiem Trybunału Stanu, w roku 2015 został wybrany na jego wiceprzewodniczącego. 

Julia Przyłębska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, jest też sędzią Sądu Okręgowego w Poznaniu. Wcześniej pracowała w służbie dyplomatycznej, jako konsul i dyplomata – radca ambasady w Ambasadzie RP w Kolonii i Berlinie. Była wtedy koordynatorem rozmów ws. odszkodowań za działania III Rzeszy i przyznania Polonii w Niemczech statusu mniejszości.

Piotr Pszczółkowski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, po czym odbył aplikację adwokacką. Po katastrofie smoleńskiej pełni obowiązki pełnomocnika kilkudziesięciu osób wykonujących prawa pokrzywdzonych ofiar.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści